Dobry przykład

Dobry przykład

– Ponieważ pana stopy nie są puste.