Dokąd po ślubie?

Dokąd po ślubie?

dokad po slubieWcześniej czy później, zdecydowanie na spotkania wspólnoty małżeństw!!!
Pierwsze spotkanie drugiej już w naszej parafii grupy małżeńskiej: ŚRODA 27 II 2013 r., godz. 20.00.
Zaczynamy w kaplicy, a potem przechodzimy do salek. ZAPRASZAMY MAŁŻEŃSTWA