Doktorzy w celu przekonania

Doktorzy w celu przekonania

 

Doktorzy w celu przekonania się o stanie zdrowia lub choroby ludzi oglądają im języki. Nasze słowa są również nieomylnym znakiem stanu naszej duszy, według słów Zbawiciela, który mówi, ze słowa nasze będą naszym usprawiedliwieniem i naszym potępieniem.
sw.Franciszek Salezy