Drobna pomyłka

Drobna pomyłka

– Tato! Przyszedł ten pan, co Ci wczoraj w puzon narobił!