Drugie spotkanie kursu lektorskiego

Drugie spotkanie kursu lektorskiego

Kurs lektorski jak sama nazwa wskazuje, ma na celu przygotowanie uczestników do posługi lektora. Kim jest zatem lektor? Otóż najprościej będzie powiedzieć że jest to osoba głosząca Słowo Boże podczas mszy świętej. I w tym prostym zdaniu skrywa się odpowiedź na powyższe pytania. To właśnie zaszczyt poznawania, kontemplacji i (przede wszystkim) głoszenia Słowa Bożego kompensuje każde, nie tylko to małe ale i nawet największe poświęcenie po wielokroć. Dlatego też wszyscy uczestnicy ochoczo przybyli mimo wczesnej pory. Spotkanie rozpoczęło się od Jutrzni – czyli pierwszej części liturgii godzin, po której odbyła się kameralna msza święta będąca przedwstępem do wykładu ks. Artura Stobierskiego o tematyce znaczenia i układu mszy świętej. Ponad pół godzinne przedłużenie, spowodowane ilością pytań, niech samo w sobie będzie świadectwem wartości wykładu. Serdeczne „Bóg zapłać” – księże Arturze. Kolejnym punktem agendy było spotkanie z organizatorem kursu – ks. Łukaszem Aniołem. „Znaki i postawy w liturgii” – tak zatytułowane, traktowało o pięknie liturgii, symbolice gestów jej towarzyszących i swoistym protokole obowiązującym podczas eucharystii. Zwieńczeniem a zarazem kwintesencją tego wspaniałego dnia była medytacja – czyli modlitwa Słowem Bożym, podczas której każdy we własnym zakresie mógł pochylić się nad danym fragmentem Pisma Świętego – „O czym mówi”, „Co dla mnie znaczy?”, „Co Bóg chce mi w nim przekazać?”.