Długo czekasz?

Długo czekasz?

Umówił się chłopak z dziewczyną w parku o 20:00,
Chłopak przychodzi dziewczyny nie ma, zaczą sobie dłubać w nosie i kulał babole. mija 21:00, dziewczyny nie ma, mija 22:00 dziewczyny nie ma, mija 23:00 dziewczyny nie ma, przychodzi o 0:00 i pyta się:
– Długo czekasz?
A chłopak na to:
– Nie (*)