dusza

dusza

>     Dusza ludzka ma dwa tylko stany: jest polem walki lub pobojowiskiem.
Eliza Orzeszkowa