Dusza , która umie kochać

Dusza , która umie kochać

Dusza, która umie kochać i w ten sposób ofiarować się, napełnia się radością i pokojem. Zatem, dlaczego kłaść taki nacisk na „ofiarę”, jak gdyby w poszukiwaniu pociechy, jeżeli Krzyż Chrystusa – który jest twoim życiem – czyni cię szczęśliwym?
(Bruzda, 249 ) św. Josemaria Escrivá