Dyskusyjnie (mądre pytania – ciekawe odpowiedzi)

Dyskusyjnie (mądre pytania – ciekawe odpowiedzi)

jak pojmowane jest przez Kościół Katolicki zbawienie innowierców, że w myśl II Soboru Watykańskiego oni również będą zbawieni, chociaż to my posiadamy pełnię zbawienia w osobie Jezusa Chrystusa. Kolejne pytanie dotyczyło tego, co dzieje się z duszami dzieci zmarłych przed przyjęciem chrztu. Wcześniej uważano, że dusze dzieci pozostają w stanie zbliżenia do Boga, jednak nie jest to stan bezpośredniego obcowania z Nim. Obecnie papież Benedykt XVI zniósł taki pogląd, ogłaszając, że dusze dzieci najprawdopodobniej od razu idą bezpośrednio do Boga.
Zastanawialiśmy się również nad tym, dlaczego polscy katolicy tak mało wiedzą na temat swojego wyznania oraz nad tym, na ile nasza wiara jest w Polsce jedynie pobożnością. Ksiądz zakończył dyskusję humorystycznym akcentem pokazując nam przekład fragmentu Ewangelii o Samarytance na slang, używany przez młodzież oraz zabawne wypowiedzi ludzi odnośnie tego, co zmieniliby w kościele, co dało nam wszystkim do myślenia. Spotkanie ubogaciło nas wszystkich i rozwiało wiele wątpliwości.

za ten atek ukłon w kierunku Marysi