Ewangelizacja Warszawy

Ewangelizacja Warszawy

Cały program Tygodnia Misyjnego można znaleźć na stronie www.misja-warszawy.pl
Celem projektu nie jest jednak szum, manifestacja czy jednorazowe wydarzenia. O dobrych owocach możemy mówić dopiero kiedy po nich nastąpi jakaś kontynuacja. Tylko od nas zależy co pozostanie z tego tygodnia. Czy będzie on tylko wspomnieniem po akcji, czy też stanie się dla nas zaproszeniem do ewangelizacji.

Tekst za www.misja-warszawy.pl