Gdy patrzy się

Gdy patrzy się

Gdy patrzy się przez pryzmat wiary, nie widzi się przypadków. Całe moje życie, aż do najdrobniejszych szczegółów, zostało nakreślone przez boską Opatrzność. W obliczu Boga wszystko ma doskonały sens i powiązanie
św. Teresa Benedykta od Krzyża – Edyta Stein