Gdy tracę cierpliwość – niedzielna medytacja

Gdy tracę cierpliwość – niedzielna medytacja

650899288XXIV NIEDZIELA ZWYKŁA
14 września 2014 r.
(Święto Podwyższenia Krzyża)

I.  Lectio: Czytaj z wiarą i uważnie święty tekst, jak gdyby dyktował go dla ciebie Duch Święty.

W owych dniach podczas drogi lud stracił cierpliwość. I zaczęli mówić przeciw Bogu i Mojżeszowi: „Czemu wyprowadziliście nas z Egiptu, byśmy tu na pustyni pomarli? Nie ma chleba ani wody, a uprzykrzył się nam już ten pokarm mizerny”. Zesłał więc Pan na lud węże o jadzie palącym, które kąsały ludzi, tak że wielka liczba Izraelitów zmarła. Przybyli zatem ludzie do Mojżesza, mówiąc: „Zgrzeszyliśmy, szemrząc przeciw Panu i przeciwko tobie. Wstaw się za nami do Pana, aby oddalił od nas węże”. I wstawił się Mojżesz za ludem. Wtedy rzekł Pan do Mojżesza: „Sporządź węża i umieść go na wysokim palu; wtedy każdy ukąszony, jeśli tylko spojrzy na niego, zostanie przy życiu”. Sporządził więc Mojżesz węża z brązu i umieścił go na wysokim palu. I rzeczywiście, jeśli kogo wąż ukąsił, a ukąszony spojrzał na węża z brązu, zostawał przy życiu.
Lb 21,4b-9

II. Meditatio: Staraj się zrozumieć dogłębnie tekst. Pytaj siebie: „Co Bóg mówi do mnie?”.

Trudna jest droga do wolności. Tych trudów na własnej skórze doświadczał lud Izraela, wędrujący z Egiptu do Ziemi Obiecanej. W rezultacie tracił cierpliwość. W jego sercu, w jego wnętrzu rozlewał się niejako swoisty jad niezadowolenia, narzekania, szemrania szczególnie na pogarszające się warunki bytowe: brak chleba, wody, mizerność pokarmu. Szemrzący lud szukał też winnych tej sytuacji, na których mógłby przelać swój jad, których mógłby obarczyć odpowiedzialnością za zaistniałą sytuację. Dostało się oczywiście Panu Bogu i Jego słudze Mojżeszowi.

Moja droga do wolności, moje przeżywanie daru wolności również wiąże się z trudem. Ja również muszę się zmagać z różnymi pokusami w tej materii. I mnie nie jest obce narzekanie, szemranie, utyskiwanie, niezadowolenie, marzenia o powrocie do Egiptu, o wolności lekkiej, łatwej i przyjemnej, i ja mylę wolność z samowolą. Ja też czasami szukam winnych, odpowiedzialnych za moje „męczarnie” wolności.

Mocną i zdecydowaną odpowiedzią Pana Boga wobec szemrzącego ludu były węże o jadzie palącym. Wielu Izraelitów ukąszonych przez któregoś z nich, utraciło życie. W efekcie lud się opamiętał, wyraził skruchę i przez Mojżesza prosił Pana Boga o ocalenie. Pan Bóg nie zlikwidował węży, ale dał niejako antidotum na ich ukąszenia, które ratowało życie. Widok, spojrzenie na miedzianego węża umieszczonego na palu był dla ukąszonych ocaleniem.

Pan nie usuwa trudów na mojej drodze wolności. Ciągle też coś mnie kąsa, próbując odebrać mi wolność, a nawet życie. Ale ja nie jestem skazany na porażkę, na krępujące więzy, życie bez łaski Bożej. Ja też mam antidotum, odtrutkę. Jest nią widok Ukrzyżowanego. Zawsze ilekroć pokąsają mnie węże moich czasów w Jezusie Ukrzyżowanym mogę odnaleźć uzdrowienie, ocalenie, dar powrotu do zdrowia i pełni sił, odrzucenia tego, co krępuje moją wolność. Ważne, abym nigdy nie utracił Go z pola widzenia i z serca. Nigdy!

Znajdę chwilę czasu i pomodlę się, wpatrzony w postać Ukrzyżowanego. Niech serce dyktuje mi intencje, w których będę się modlił.

III  Oratio: Teraz ty mów do Boga. Otwórz przed Bogiem serce, aby mówić Mu o przeżyciach, które rodzi w tobie słowo. Módl się prosto i spontanicznie – owocami wcześniejszej „lectio” i „meditatio”. Pozwól Bogu zstąpić do serca i mów do Niego we własnym sercu. Wsłuchaj się w poruszenia własnego serca. Wyrażaj je szczerze przed Bogiem: uwielbiaj, dziękuj i proś. Może ci w tym pomóc modlitwa psalmu:

On jednak, będąc miłosierny,
odpuszczał im winę i nie zatracał,
gniew swój często powściągał
i powstrzymywał swoje wzburzenie…
Ps 78,38

IV Contemplatio: Trwaj przed Bogiem całym sobą. Módl się obecnością. Trwaj przy Bogu. Kontemplacja to czas bezsłownego westchnienia Ducha, ukojenia w Bogu. Rozmowa serca z sercem. Jest to godzina nawiedzenia Słowa. Powtarzaj w różnych porach dnia:

Wielkich dzieł Boga nie zapominajmy

*****

opracował: ks. Ryszard Stankiewicz SDS
Centrum Formacji Duchowej – www.cfd.salwatorianie.pl )
Poznaj lepiej metodę kontemplacji ewangelicznej według Lectio Divina:
http://www.katolik.pl/modlitwa.html?c=22367

__________Copyright (C) www.Katolik.pl 2000-2014 ____________