im

im

>                                  Im większy człowiek, tym większa jest jego miłość.
Leonardo da Vinci