Intencje mszalne

Intencje mszalne

NIEDZIELA, 06 grudnia

7.00 – W int. Parafian

8.30 – Za ++ Ryszarda Przeradzkiego (greg)

10.00 – Za ++ Annę, Edmunda, Jana Górskich, oraz ++ Teresę, Antoniego Kornaś

11.30 – Za + Jerzego Skrzecza w 10 rocz. śmierci

13.00 – Za ++ Stanisława, Aleksandra, Czesławę Skulimowskich

18.30 – O łaskę wiary i Bożą opiekę dla Karola

20.00 – Za + Krzysztofa Modzelewskiego w 8 rocz. śmierci; + Zofię Modzelewską, oraz

++ z rodziny Modzelewskich

  PONIEDZIAŁEK, 07 grudnia

7.00 – O powrót do zdrowia i Boże błog. dla Marcina

8.00 – Za + Ryszarda Przeradzkiego (greg)

18.30 – W int. Anny o Boże błog. i łaskę pełnienia woli Bożej każdego dnia, oraz

potrzebne łaski z okazji 42 rocz. Urodzin

WTOREK, 08 grudnia

7.00 – Za + Marię Żebrowską

8.00 – Za + Ryszarda Przeradzkiego (greg)

18.30 –  O nowe powołania zakonne do Zgromadzenia Salwatorianów

ŚRODA, 09 grudnia

7.00 – Za ++ Genowefę Górzkowską w 32 rocz. śmierci, oraz + Antoniego Górzkowskiego  w 15 rocz. śmierci

8.00 – Za + Ryszarda Przeradzkiego (greg)

18.30 –  Za ++ Walerię, Adama Czerwiakowskich

CZWARTEK, 10 grudnia

7.00 – Za ++ Teresę, Edwarda

8.00 – O łaskę wiary i Dary Ducha Św. dla córek

18.30 – 1)  Za + Ryszarda Przeradzkiego (greg)

2) Za + Wiesławę Wądołowską

PIĄTEK, 11 grudnia

7.00 – Za + Danutę Kosecką; ++ rodziców i brata

8.00 – Za + Ryszarda Przeradzkiego (greg)

18.30 – Za + Antoniego Zalewskiego w 8 rocz. śmierci

 SOBOTA, 12 grudnia 

7.00 – 1) O zatrzymanie rozwoju choroby, łaskę uzdrowienia, opiekę Matki Bożej

dla rodziców Haliny i Stanisława

2) Za + Antoniego Choroszewskiego w 30 dniu po śmierci

8.00 – Za + Ryszarda Przeradzkiego (greg)

18.30 – Za ++ Aleksandra, Wiktorię, oraz ++ z rodziny Chrzanowskich, Borejków,

Janczewskich