Jasna Góra

Jasna Góra

W tym roku pielgrzymka wyruszyła pod hasłem: „W Nim jest życie”. Przewodnikiem był ks. Jacek Siekierski. Pątniczy szlak przemierzyło także: 48 księży, 15 księży wojskowych, 28 kleryków i 26 sióstr zakonnych. Najmłodszy pielgrzym miał 2 miesiące, a najstarszy 83 lata. „Nasz pielgrzymka idzie przez tzw. ‘zapomniane sanktuaria Polski’ m.in. : Niepokalanów, Smardzewice, Gidle, Pocieszną Górkę – opowiada ks. Jacek Siekierski, przewodnik pielgrzymki – Obserwowałem przez 10 dni fantastyczną młodzież, która w tej pielgrzymce jest w szczególnej szkole modlitwy, pokory, posłuszeństwa, ale także służby. Doświadczyłem wielkiego serca tych ludzi, które utkane jest nie tylko z miłości, ale i z miłosierdzia, gdzie ludzie są sobą. Świadectwo wiary i posłuszeństwa wpisane jest w życie tych ludzi. I to jest fantastyczna sprawa”.

 Wg odbiornika GPS Zielona WAPM 2009 przeszła 298 km (od kolumny Zygmunta do klasztoru na Jasnej Górze). Całkowity czas samego marszu Zielonej to 64 godziny i 15 minut, zaś średnia prędkość ruchu wyniosła 4,7 km/h .

Spotkanie popielgrzymkowe Zielonej WAPM odbędzie się w niedzielę 4 października 2009 o g. 16.30 w kościele św. Anny na Krak. Przedm. (kościół rozpoczęcia pielgrzymki). W programie będzie  Eucharystia jak i spotkanie w radości. Już teraz zapraszamy do udziału 🙂

Aby dowiedzieć się więcej i oglądnąc zdjęcia z wejście na Jasną Góe XXIX WAPM liknij tutaj.