Jedyna na świecie… pielgrzymka na rolkach!

Jedyna na świecie… pielgrzymka na rolkach!

Pielgrzymka na rolkach ma wyjątkowy charakter – można tu spotkać elementy z tradycyjnej pielgrzymki: również modlimy się i śpiewamy w czasie podróży, odprawiane są Msze Święte, czytany brewiarz ale specyfika naszego „środka transportu” powoduje, że dużo większy jest wysiłek fizyczny i psychiczny wkładany przez każdego uczestnika w przemiarzanie kolejnych kilometrów, tworzą się także silne więzi zaufania, bowiem często bezpieczeństwo i komfort pokonywania pątniczych trudów zależy w dużej mierze od współpielgrzymujących.”  (Alek)

{morfeo 14}