„Jego potęga włada na wieki!” – niedzielna medytacja

„Jego potęga włada na wieki!” – niedzielna medytacja

650899288VI NIEDZIELA WIELKANOCNA – A
25 maja 2014 r.

I.  Lectio: Czytaj z wiarą i uważnie święty tekst, jak gdyby dyktował go dla ciebie Duch Święty.

Najdrożsi: Pana Chrystusa miejcie w sercach za Świętego i bądźcie zawsze gotowi do obrony wobec każdego, kto domaga się od was uzasadnienia tej nadziei, która w was jest.
A z łagodnością i bojaźnią Bożą zachowujcie czyste sumienie, ażeby ci, którzy oczerniają wasze dobre postępowanie w Chrystusie, doznali zawstydzenia właśnie przez to, co wam oszczerczo zarzucają. Lepiej bowiem, jeżeli taka wola Boża, cierpieć dobrze czyniąc, aniżeli czyniąc źle.
Chrystus bowiem również raz umarł za grzechy, sprawiedliwy za niesprawiedliwych, aby was do Boga przyprowadzić; zabity wprawdzie na ciele, ale powołany do życia Duchem. 
1 P 3,15-18


II. Meditatio: Staraj się zrozumieć dogłębnie tekst. Pytaj siebie: „Co Bóg mówi do mnie?”.

Apostoł Piotr przypomina chrześcijanom o wielkiej godności Pana Jezusa, którego powinni uważać za Świętego. Wzywa też do gotowości obrony wobec świata nadziei zakotwiczonej w Jezusie Chrystusie i w ich sercach. Reakcją na oszustwo ze strony niewierzących, którzy ciągłe próbują podważyć ich ewangeliczny styl życia powinno być czyste sumienie i dobre, konsekwentne postępowanie w Jezusie Chrystusie. Nie sztuką bowiem jest cierpieć – podkreśla Apostoł – ponosząc konsekwencje swego złego postępowania, lecz cierpieć dobrze czyniąc, tak jak Pan Jezus. On sprawiedliwy, cierpiał i umarł za grzeszników, niesprawiedliwych i otworzył im drogę do pojednania z Bogiem i między sobą.

Czy noszę Pana Jezusa w swoim sercu? Czy uznaję Go za Świętego? Czy to mnie samego zobowiązuje do troski o codzienne dobre, święte życie? W kim jest zakotwiczona moja nadzieja? Czy w Panu Jezusie? Czy potrafię ją obronić, uzasadnić wobec tych, którzy niestrudzenie podważają sens budowy życia w oparciu o więź z Jezusem, którzy nieustannie mnie przekonują, że powinienem pokładać nadzieję tylko w tym, co doczesne? Czy moja obrona nadziei dokonuje się w duchu bojaźni i łagodności, tak, aby ewentualnych jej przeciwników pozyskać dla Jezusa, aby i oni odnaleźli w Jezusie perspektywę nowego życia, życia, które śmiało wykracza poza horyzonty doczesności? Czy nie wstydzę się, nie ukrywam mojego dobrego postępowania w Chrystusie? To, co złe, grzeszne przynoszę Miłosiernemu?

Postaram się jak najlepiej wykorzystać pozostały czas okresu wielkanocnego, między innymi przez solidne przygotowanie się do Uroczystości Zesłania Ducha Świętego. Pomodlę się za tych, którzy w tym miesiącu przyjęli lub przyjmą jeszcze sakrament bierzmowania, Pierwszej komunii świętej, święceń diakonatu i kapłańskich, aby w życiu owocnie współpracowali z Bożą łaską otrzymaną w przyjętych sakramentach ku chwale Boga i pożytkowi ludu Bożego.


III  Oratio: Teraz ty mów do Boga. Otwórz przed Bogiem serce, aby mówić Mu o przeżyciach, które rodzi w tobie słowo. Módl się prosto i spontanicznie – owocami wcześniejszej „lectio” i „meditatio”. Pozwól Bogu zstąpić do serca i mów do Niego we własnym sercu. Wsłuchaj się w poruszenia własnego serca. Wyrażaj je szczerze przed Bogiem: uwielbiaj, dziękuj i proś. Może ci w tym pomóc modlitwa psalmu:

Morze na suchy ląd zamienił,
pieszo przeszli przez rzekę.
Nim się przeto radujmy,
Jego potęga włada na wieki…
Ps 66,6-7


IV Contemplatio: Trwaj przed Bogiem całym sobą. Módl się obecnością. Trwaj przy Bogu. Kontemplacja to czas bezsłownego westchnienia Ducha, ukojenia w Bogu. Rozmowa serca z sercem. Jest to godzina nawiedzenia Słowa. Powtarzaj w różnych porach dnia: 

Niech cała ziemia chwali swego Pana

*****

opracował: ks. Ryszard Stankiewicz SDS
Centrum Formacji Duchowej – www.cfd.salwatorianie.pl )
Poznaj lepiej metodę kontemplacji ewangelicznej według Lectio Divina:
http://www.katolik.pl/modlitwa.html?c=22367 

__________Copyright (C) www.Katolik.pl 2000-2014 ____________

Bezpłatna prenumerata medytacji:
www.katolik.pl/dane/wysylka/prenumerata.php