jest pilna potrzeba

jest pilna potrzeba

 

Jest pilna potrzeba, ażeby powstało nowe pokolenie apostołów, którzy zakorzenieni w słowie Chrystusa są w stanie sprostać wyzwaniom naszych czasów i są gotowi głosić Ewangelię wszędzie.
Benedykt XVI