język kobiety

język kobiety

                                              Język kobiety zrozumieją tylko kobiety.
                                                                                     Lew Tołstoj