Język polski

Język polski

– Poproszę episkopat.
– Przepraszam, chyba epidiaskop?
– Co mnie pani w błąd wprowadza! Podjąłem już diecezje, że chce episkopat.
– Podjął Pan chyba decyzje?
– Niech nie pani nie poucza! W szkole zawsze byłem prymasem…