Kazanie proboszcza na rozpoczęcie nowego roku duszpasterskiego 2023/2024

Kazanie proboszcza na rozpoczęcie nowego roku duszpasterskiego 2023/2024

Drodzy Parafianie!

 

Kilka dni temu przeczytałem książkę ks. Jana Frąckowiaka pt. „Kościół. Podręczny przewodnik”. Autor pisze w niej, że obecnie Kościół doświadcza wielu strat. Zarówno w kwestii powołań, wiernych na niedzielnych mszach, jak i w kwestii wizerunku czy społecznego poparcia. Diagnoza i myśli ks. Frąckowiaka w wielu miejscach wpisują się w zrozumienie hasła rozpoczynającego się nowego roku duszpasterskiego 2023/2024 „Uczestniczę we wspólnocie Kościoła”.

 

Dzisiaj, kiedy staję przed Wami na początku wspomnianego roku duszpasterskiego, cieszę się, że to hasło nie jest nam obce, że nie są to puste słowa czy temat, który dopiero mamy rozpoznać w naszej parafii.

 

Dlatego staję przede wszystkim z wdzięcznością Bogu za miniony, dany nam w duszpasterstwie czas pracy, modlitwy, życia sakramentami, budowania salwatoriańskiej wspólnoty. Dziękuję Wam, Drodzy Parafianie za żywą obecność i prawdziwe rozumienie parafialnej wspólnoty. Doświadczyłem tego na różnych płaszczyznach, tych duchowych i tych ludzkich. Dziękuję moim Współbraciom za ich poświęcenie, inicjatywy, zaangażowanie, świadectwo.

 

Może pora więc dzisiaj na pogłębienie tego hasła, by jeszcze żywiej doświadczyć uczestnictwa we wspólnie Kościoła, we wspólnocie tej konkretnej parafii, jak to przyjęło się mówić „na Olimpie”.

 

Siłą każdej parafii są małe wspólnoty, zaangażowanie w grupy formacyjne. Dlatego kieruję dzisiaj zaproszenie i przypomnienie.

 

W bieżącym roku duszpasterskim w naszej parafii będą działać następujące grupy pod opieką duszpasterzy.

 

Ks. Krystian duchową opieką otoczy duszpasterstwo małżeństw i rodzin.

 

Ks. Piotr podejmie formację ministrantów, Róży różańcowych i grupy pielgrzymkowej Peregrini oraz poprowadzi chór parafialny.

 

Ks. Marek będzie odpowiedzialny za formację duszpasterstwa akademickiego Student+, zespół muzyczny Dwudziestki, Bractwo Szkaplerzne i grupę Zieloną Warszawskiej Akademickiej Pielgrzymki Metropolitalnej.

 

Br. Marcin podejmie formację lektorów.

 

Ja natomiast będę odpowiedzialny za Ruch Młodzieży Salwatoriańskiej, projekt Tak na Serio, grupę charytatywną Pomoc na Olimpie, zespół dziecięcy Chór z Chmur, przygotowanie i formację rodziców i dzieci do I Komunii św. oraz młodzieży do sakramentu bierzmowania.

 

Nowością będą regularne katechezy parafialne dla dorosłych, prowadzone przez naszych duszpasterzy i zapraszanych gości. Spotkania będą odbywały się średnio dwa razy w miesiącu we wtorki o godz. 19.30 w salce pod kościołem. Terminy spotkań i tematyka będą umieszczane w ogłoszeniach. Pierwsze spotkanie odbędzie się 19 września o godz. 19.30.

 

Zapraszam do uczestnictwa w nabożeństwach. Od jutra zostaje wprowadzonych kilka zmian, dlatego przedstawię zaktualizowany porządek:

 

– pierwsze wtorki miesiąca

godz. 18.00 – nabożeństwo przez wstawiennictwo bł. Franciszka Jordana

godz. 18.30 – msza św. z formularza o bł. Franciszku Jordanie

 

– pierwsze czwartki miesiąca

godz. 18.00 – nabożeństwo powołanie

godz. 18.30 – msza wotywna na I czwartek

 

– pierwsze piątki miesiąca

godz. 18.00 – nabożeństwo do NSPJ

godz. 18.30 – msza wotywna na I piątek

godz. 19.00 – Koronka do Miłosierdzia Bożego i Adoracja w ciszy do godz. 21.00

 

– pierwsze soboty miesiąca

godz. 8.00 – msza w intencji Róż Różańcowych i nabożeństwo pierwszosobotnie

 

– pierwsze niedziele miesiąca

od godz. 14.00 do godz. 18.30 – Adoracja Najświętszego Sakramentu (w kościele)

 

– druga niedziela miesiąca

godz. 10.00 – msza św. w intencji członków Bractwa Szkaplerznego i nabożeństwo do NMP z Góry Karmel

 

Przypominam, że codziennie o godz. 18.00 jest wystawiony w kaplicy Najświętszy Sakrament, w każdą niedzielę przez cały dzień jest otwarty kościół, a w pierwszą niedzielę miesiąca, począwszy od października będzie odbywała się Adoracja Najświętszego Sakramentu. W czwartki Adoracja w ciszy po wieczornej mszy do godz. 20.00, w piątki Adoracja rozpoczynająca się Koronką do Bożego Miłosierdzia Bożego, okazyjnie prowadzona będzie przez poszczególne grupy naszej parafii, a w pierwsze piątki (od października) odbywać się będzie w ciszy. W pozostałe piątki prowadzona w intencji Ojczyzny.

 

Chciałbym przypomnieć prośbę o planowanie spowiedzi w ciągu tygodnia – jeszcze przed mszą św. – od godz. 18.00 – tak, aby ograniczyć spowiadanie się w czasie liturgii – zwłaszcza niedzielnej, do której jesteśmy zaproszeni, by uczestniczyć w pełni, wsłuchani w słowa Liturgii, w Słowo Boże.

 

Nastąpią dwie zmiany w przyszłym roku. Liturgia Wigilii Paschalnej w Wielką Sobotę rozpocznie się o godz. 21.00 i zakończy procesją rezurekcyjną. W Boże Ciało msza św. z procesją ulicami naszej parafii zostanie odprawiona o godz. 17.00.

 

 

Od dzisiaj Komunia św. w niedziele udzielana będzie w kościele oraz kaplicy. Nie będzie już ogłaszany podział „na rękę i do ust”. Komunie św. można przyjmować w postawie klęczącej lub stojącej, do ust lub na rękę.

 

Ci, którzy chcą przyjąć Komunię św. na rękę powinni to wyraźnie zaznaczyć poprzez odpowiednią postawę i ułożenie rąk.  Przypominam, że Komunię świętą na rękę przyjmuje się w pozycji stojącej.

 

Zasady przyjmowania Komunii św. na rękę:

 

  1. Istotne jest właściwe ułożenie rąk – lewa dłoń, podtrzymywana przez prawą, powinna być płasko wyciągnięta.

 

  1. Nie sięgamy sami po Ciało Chrystusa, ale czekamy aż kapłan położy nam hostię na rękę. Obie dłonie należy wyciągnąć na wysokości klatki piersiowej/ramion, aby kapłan mógł je bez problemu dostrzec.

 

  1. Ciało Pańskie trzeba koniecznie włożyć do ust przy kapłanie – nie można odchodzić z Komunią świętą na ręce.

 

4.Po przyjęciu komunii zawsze należy zobaczyć czy na naszej dłoni nie zostały jeszcze jakieś okruchy, cząstki konsekrowanej hostii. Jeżeli tak, to należy je również spożyć.

 

 

Moje uczestnictwo w tej wspólnocie jako proboszcza, zawiera w sobie również wymiar gospodarczy. We wrześniu ubiegłego roku mówiłem o planach i potrzebach remontowych.

 

Wiele udało się zrobić, o czym na bieżąco informowałem. Najważniejszą inwestycją było przeniesienie kancelarii parafialnej. Były też sytuacje nagłe, drobne i doraźne naprawy, które na bieżąco były realizowane. Kilka miesięcy temu została wymieniona kamera i zamontowany monitor w kaplicy, który ułatwia udział w liturgii. Koszt zakupu i montażu wyniósł 5 700,00 zł. i został sfinansowany dzięki ofiarodawcy, który pokrył całość inwestycji.

 

W sierpniu zakończyliśmy remont salek parafialnych pod kościołem. Pomieszczenia zostały pomalowane, naprawiono ściany, zabezpieczono przecieki i pęknięcia, została wymieniona wykładzina, zakupione meble i nowe drzwi. Całość inwestycji wyniosła 35 581,50 zł. i była możliwa dzięki Waszej hojności. W ciągu roku udało się odłożyć wspomnianą kwotę i dzięki temu możemy organizować spotkania grup w odnowionych i mam nadzieję bardziej komfortowych salkach. Serdeczne Bóg zapłać. Salkom zostały nadane nazwy: Droga do Emaus i Kana Galilejska.

 

Słowa wdzięczności chcę skierować w stronę młodzieży, która podczas wakacji pomogła w przygotowaniu salek przed remontem, a po zakończeniu w ułożeniu i przygotowaniu salek. Dziękuję za dużą frekwencję i poświęcony czas.

 

Kilka dni temu złożyłem projekt na dofinansowanie zakupu rzutników, komputerów, mikrofonów i mebli do salek, na łączną kwotę 4 000 euro. Za kilka tygodni powinna zostać udzielona odpowiedź, czy i ile dofinansowania uzyskaliśmy

 

Obserwując stan techniczny kościoła i terenu wokół, po konsultacji z inspektorem budowalnym, który przeprowadzał w czerwcu audyt i po rozmowach na czerwcowym spotkaniu rady parafialnej chcę zwrócić uwagę na aktualne potrzeby.

 

Rok temu mówiłem o potrzebie montażu klimatyzacji. Po oględzinach, pomiarach i konsultacjach z dwiema firmami, wniosek jest jeden. Aby klimatyzacja spełniała swoją rolę, potrzebna jest termomodernizacja kościoła. W tym momencie jest to trudny temat, ale warty zgłębienia w perspektywie czasu. Szukane są też inne rozwiązania. Trudnym na chwilę obecną, pod względem technicznym i finansowym, jest również temat fotowoltaiki.

 

Z pilnych potrzeb: wymiana rzutnika w kościele, przeniesienie i montaż gabloty przed kościołem, rozwiązanie problemu zalewania schodów i wejścia do salek podczas obfitych opadów, generalny remont schodów.

 

Remontu wymaga zakrystia. W chwili obecnej, kiedy na bieżąco doposażamy nasz kościół w stroje liturgiczne, księgi, czy inne artykuły liturgiczne, potrzebne jest nie tylko malowanie, ale i praktyczna przebudowa szaf, a także montaż rolet zewnętrznych w kancelarii i zakrystii.

 

Patrząc na ściany, trzeba też mieć na uwadze malowanie kościoła i kaplicy oraz renowację ławek i wymianę oświetlenia. Jak widać, pracy nie brakuje, a lista z biegiem czasu może się wydłużać, jeśli pilne remonty i konserwację będziemy odkładać w czasie.

 

Po konsultacjach z Radą Parafialną, od października składki w pierwsze niedziele miesiąca przeznaczone będą na fundusz inwestycyjno – remontowy. Do tego celu zostało założone też subkonto, na które będą trafiały składane ofiary. Pozwoli to na bieżące wykonywanie napraw i planowanie remontów. Wysokość tej składki będzie podawana w ogłoszeniach, a po każdym remoncie udostępnione do informacji saldo konta inwestycyjnego i poniesione koszty. Numer konta jest podany na stronie internetowej.

 

Wielokrotnie spotkałem się z pytaniem, czy w naszej parafii jest możliwość składnia ofiar kartą i poprzez płatności mobilne. Po pozytywnej opinii Rady parafialnej, zdecydowałem się na zamontowanie ofiaromatu z tyłu kościoła, przy skarbonie św. Antoniego i terminala w kancelarii parafialnej. Wpłaty dokonywane kartą są księgowane na koncie parafii.

 

Przy tej okazji, dziękując Wam za składane i wpłacane na konto ofiary, za hojność i zrozumienie potrzeb tej Wspólnoty, chcę podkreślić, że każda składana ofiara jest dobrowolna i nigdy nie jest obowiązkowa. Za Wasze zrozumienie w sprawach finansowych serdecznie dziękuję.

 

Chciałbym również przedstawić ramowy plan wydarzeń. Z doświadczenia wiemy, że w ciągu roku wiele się zmienia. Dlatego dzisiaj tylko kilka ważniejszych dat. Wiele innych inicjatyw i wydarzeń jest w fazie rozmów i dopinania terminów.

 

15 października będziemy obchodzili uroczystości odpustowe ku czci naszej Patronki Matki Zbawiciela. O godz. 11.30 zostanie odprawiona suma odpustowa z towarzyszeniem chóru z parafii św. Jakuba. Kazanie wygłosi ks. dr Paweł Wróbel SDS. Tego dnia nie będzie mszy św. o godz. 13.00. W tym czasie zapraszam dzieci i wszystkich Parafian do wspólnego świętowania. Szczegóły zostaną podane w późniejszym terminie.

 

Rekolekcje adwentowe odbywać się będą w dniach od 3 do 6 grudnia i poprowadzi je ks. dr Józef Tarnówka SDS. Rekolekcje wielkopostne poprowadzi ks. dr Paweł Wróbel SDS w dniach od 17 do 20 marca 2024 roku.

 

I Komunia św. 18 maja 2024 roku, w sobotę, o godz. 10.00 klasa 3a, o godz. 12.00 klasa 3b, o godz. 14.00 klasa 3c. W niedzielę 19 maja o godz. 13.00 klasa 3d, o godz. 15.00 Szkoła Kanadyjska.

 

Rocznica I Komunii św. w niedzielę 12 maja o godz. 13.00.

 

Informuję, że pierwsze spotkanie dla rodziców dzieci komunijnych odbędzie się 21 września o godz. 19.30. Spotkanie dla rozpoczynających formację do bierzmowania odbędzie się 28 września o godz. 19.00, a dla kontynuujących formację 28 września o godz. 20.00. Spotkania odbędą się w salce Kana Galilejska.

 

Pozostałe uroczystości, spotkania, koncerty, inne wydarzenia będą podawane na bieżąco. Dzisiaj chcę zaprosić na te, które w najbliższym tygodniu. W piątek rodzinna Adoracja Najświętszego Sakramentu z rozważaniami o Rodzinie Ulmów, których beatyfikacja odbędzie się w niedzielę 10 września w Markowej. Rozpoczęcie o godz. 19.30. Zapraszam każdego z Was do udziału, do wspólnej modlitwy w intencji rodzin naszej parafii. W związku z beatyfikację jeszcze jedno zaproszenie. Uzyskaliśmy licencję na emisję filmu „Ulmowie. Błogosławiona Rodzina”. Premiera miała miejsce 25 sierpnia, film dostępny jest w kinach, natomiast w sobotę 9 września o godz. 20.00 i 10 września w niedzielę o godz. 16.00 będzie można obejrzeć film w salce pod kościołem. Wstęp jest bezpłatny. Serdecznie zapraszam.

 

 

Zmierzając do końca, jeszcze raz serdecznie zapraszam do zaangażowania w małe wspólnoty parafialne. Zapraszam do służenia przy ołtarzu, ubogacania śpiewem uroczystości, uczestnictwa w formacji małżeńskiej, studenckiej, do niesienia pomocy innym… Niech hasło roku duszpasterskiego, „Uczestniczę we wspólnocie Kościoła”, będzie żywym świadectwem naszego zaangażowania i naszej obecności „na Olimpie”.

 

Może to realizować się na sposób regularny, ale i doraźny. Przykładem może być zaangażowanie w grupę charytatywną. Oczywiście jest potrzeba, by było więcej osób w tej grupie, ale często potrzebujemy chwilowej, akcyjnej pomocy przy zawiezieniu kogoś do lekarza, dostarczeniu zakupów, pomocy przy wniesieniu lub sprzątaniu, itd. Jeśli ktoś z Was może okazjonalnie zaangażować się w pomoc potrzebującym i starszym, bardzo o to prosimy. Z tyłu kościoła jest skarbona św. Antoniego. Można do niej wrzucić kontakt do siebie, informacje o dyspozycyjności i zakresie pomocy, ale również, jeśli znacie osoby potrzebujące, można w skarbonie zostawić anonimowo taką informację, dzięki której będziemy mogli działać. Powyższe informacje można też zgłaszać do zakrystii lub podczas spotkań grupy charytatywnej.

 

Dziękuję dzisiaj tym wszystkim, którzy są członkami naszych parafialnych grup. Dzieciom, młodzieży, osobom dorosłym, małżeństwom i samotnym. Dziękuję za zaangażowanie, poświęcany czas, inicjatywy i poczucie wspólnoty.

 

Dziękuję każdemu z Was za Waszą obecność, za udział w mszach św., nabożeństwach, za Waszą obecność przy różnych podejmowanych inicjatywach.

 

Dziękuję za Waszą życzliwość, otwartość, dobre słowo, ale i słowo mądrej krytyki, za Waszą serdeczność i uśmiech.

 

Dziękuję za rozmowy i pomysły, w trosce o naszą Parafię i nasz kościół. Nie wszystko da się zrealizować, a czasami muszę podjąć decyzję, która nie jest przyjmowana z entuzjazmem. Proszę więc również o otwartość i zaufanie.

 

Dzisiaj też chciałbym przeprosić za to co z mojej strony i pozostałych księży w ostatnim roku było nieduszpasterskie czy nieprofesjonalne, a wynikało z ludzkiej słabości.

 

 

Drodzy Parafianie!

 

W dzisiejszej Ewangelii Piotr usłyszał od Jezusa, że nie myśli po Bożemu, tylko po ludzku. Choć w tym co powiedziałem przed chwilą, w dłuższym niż zwykle kazaniu, jest wiele też takich ludzkich spraw, może organizacyjnych czy gospodarczych, to chciałbym, aby stało się to naszą drogą do myślenia po Bożemu, do większej otwartości na Boga, siebie nawzajem, do większego rozumienia siebie, pogłębiania swojej duchowości, do budowania i trwania w tej wspólnocie Kościoła, którą Bóg dał każdemu z nas, do budowania wspólnoty z tymi ludźmi, których nieprzypadkowo postawił w naszym życiu.

 

 

Serdeczne Bóg zapłać i dziękuję, że jesteście.

 

Wasz Proboszcz

Ks. Bartek