Kącik porad praktycznych

Kącik porad praktycznych

Pytanie do kącika porad praktycznych: jak napisać brajlem:
„Nie dotykać! Urządzenie elektryczne!”?