Kochaj Pana Jezusa

Kochaj Pana Jezusa

Kochaj Pana Jezusa, bardzo Go kochaj, ale z tego powodu jeszcze bardziej kochaj składanie siebie w ofierze. Miłość chce być gorzka (T, s. 99).
św. o. Pio