Koniki polne

Koniki polne

     Pokłóciły się kiedyś dwa koniki polne, pokłóciły się o to, który z nich jest lepszym skoczkiem. Pierwszy mówił, że skacze o wiele wyżej niż cała reszta; drugi utrzymywał, że skacze dużo, dużo dalej niż wszyscy. I jeden drugiemu chciał udowodnić swoją przewagę: i tak skakały oba koniki cały dzień, upajając się swoim wyczynem.
     Na wieczór zmęczone spotkały się znowu pod liściem szczawiu.
     Pierwszy powiedział:
     – Ty jesteś bracie najlepszym skoczkiem w dal!
     Drugi wyznał z uznaniem:
     – A ty jesteś najlepszym skoczkiem wzwyż.
     I znowu nastała między nimi przyjaźń.

Autor nieznany