Król o twarzy biednego – niedzielna medytacja

Król o twarzy biednego – niedzielna medytacja

650899288XXXIV NIEDZIELA ZWYKŁA
Jezusa Chrystusa, Króla Wszechświata
23 listopada 2014 r.

I.  Lectio: Czytaj z wiarą i uważnie święty tekst, jak gdyby dyktował go dla ciebie Duch Święty.

Jezus powiedział do swoich uczniów:
„Gdy Syn Człowieczy przyjdzie w swej chwale i wszyscy aniołowie z Nim, wtedy zasiądzie na swoim tronie, pełnym chwały. I zgromadzą się przed Nim wszystkie narody, a On oddzieli jednych od drugich, jak pasterz oddziela owce od kozłów. Owce postawi po prawej, a kozły po swojej lewej stronie.
Wtedy odezwie się Król do tych po prawej stronie: 'Pójdźcie, błogosławieni Ojca mojego, weźmijcie w posiadanie królestwo, przygotowane wam od założenia świata.
Bo byłem głodny, a daliście Mi jeść;
byłem spragniony, a daliście Mi pić;
byłem przybyszem, a przyjęliście Mnie;
byłem nagi, a przyodzialiście Mnie;
byłem chory, a odwiedziliście Mnie;
byłem w więzieniu, a przyszliście do Mnie’.
Wówczas zapytają sprawiedliwi: 'Panie, kiedy widzieliśmy Cię głodnym i nakarmiliśmy Ciebie? spragnionym i daliśmy Ci pić? Kiedy widzieliśmy Cię przybyszem i przyjęliśmy Cię? lub nagim i przyodzialiśmy Cię? Kiedy widzieliśmy Cię chorym lub w więzieniu i przyszliśmy do Ciebie?’.
Król im odpowie: 'Zaprawdę powiadam wam: Wszystko, co uczyniliście jednemu z tych braci moich najmniejszych, Mnieście uczynili’.
Wtedy odezwie się i do tych po lewej stronie: 'Idźcie precz ode mnie, przeklęci, w ogień wieczny, przygotowany diabłu i jego aniołom.
Bo byłem głodny, a nie daliście Mi jeść;
byłem spragniony, a nie daliście Mi pić;
byłem przybyszem, a nie przyjęliście Mnie;
byłem nagi, a nie przyodzialiście Mnie;
byłem chory i w więzieniu, a nie odwiedziliście mnie’.
Wówczas zapytają i ci: 'Panie, kiedy widzieliśmy Cię głodnym albo spragnionym, albo przybyszem, albo nagim, kiedy chorym albo w więzieniu, a nie usłużyliśmy Tobie?’.
Wtedy odpowie im: 'Zaprawdę powiadam wam: Wszystko, czego nie uczyniliście jednemu z tych najmniejszych, tegoście i Mnie nie uczynili’.
I pójdą ci na mękę wieczną, sprawiedliwi zaś do życia wiecznego”.

II. Meditatio: Staraj się zrozumieć dogłębnie tekst. Pytaj siebie: „Co Bóg mówi do mnie?”.

Gdy Syn Człowieczy przyjdzie w swej chwale i wszyscy aniołowie z Nim, wtedy zasiądzie na swoim tronie, pełnym chwały. Nim przyjdzie w chwale, przychodzi osłonięty tajemnicą drugiego człowieka, często bardzo trudną do rozpoznania, niekiedy wręcz negującą Jego obecność. Trzeba się natrudzić, aby Go rozpoznać, nie zlekceważyć, udzielić pomocy. Nim przyjdzie w chwale, w asyście aniołów, teraz posyła ich, by czuwali, pełnili straż, dawali dobre natchnienia. Gdy zasiądzie na tronie będzie koniec, koniec czasu czynienia dobrze lub źle. Póki masz czas czyń dobrze, kochaj.

I zgromadzą się przed Nim wszystkie narody. Nie będzie żadnych wyjątków, specjalnych ulg dla wybranych, przyjęcia poza kolejnością. Na nic się zdadzą wszelkie ziemskie przywileje i tytuły. Nikt się nie schowa, nie ukryje, nie ucieknie. Każdy stanie przed Nim twarzą w twarz a więc także i ja. To będzie zdecydowanie coś innego niż moje codzienne stawanie przed lustrem. W lustrze widzę tylko to, co zewnętrzne. W Jego oczach zobaczę moje serce i wszystko będzie jasne.

A On oddzieli jednych od drugich, jak pasterz oddziela owce od kozłów. Owce postawi po prawej, a kozły po swojej lewej stronie. To będzie ostateczna selekcja, oddzielenie. Nim to nastąpi niezależnie czy teraz jestem po prawej czy lewej stronie czy też w środku, ważne, abym był po Jego stronie, po stronie Pana Jezusa. On oddzieli. Trzeba, abym ja za życia nie dzielił ludzi na dobrych i złych, grzesznych i świętych, pięknych i brzydkich, godnych i nie godnych czci itp. Ja nie mam dzielić. Ja mam kochać, jednoczyć, scalać.

Bo byłem głodny, a daliście Mi jeść; byłem spragniony, a daliście Mi pić; byłem przybyszem, a przyjęliście Mnie; byłem nagi, a przyodzialiście Mnie; byłem chory, a odwiedziliście Mnie; byłem w więzieniu, a przyszliście do Mnie’. Nie potrafisz podzielić się żywnością, to przynajmniej jej nie marnuj. Szanuj każdą kroplę wody, może z tego, co oszczędziłeś uzbiera się coś dla spragnionych. Nie przyodziewasz nagich, to też nie obnażaj innych, aby wykorzystywać ich nagość do niecnych rzeczy. Z trudem przychodzą Ci odwiedziny w szpitalu, w domu chorego, to przynajmniej odwiedzaj zdrowych. Nie chcesz chodzić do więzienia w odwiedziny, to zrób wszystko, aby inni nie musieli Cię tam odwiedzać. Kochaj bliźniego tak, jak najlepiej teraz potrafisz. Miłość jest rozwojowa i jutro będziesz kochał jeszcze lepiej, mocniej, hojniej, także tam i tych, których dziś jest trudno Ci kochać.

Wówczas zapytają sprawiedliwi: 'Panie, kiedy widzieliśmy Cię….? Jeżeli trzeba pójdź do okulisty, zbadaj wzrok, zrób nowe okulary. Przede wszystkim zaś w pokornej modlitwie proś Pana, abyś nabył zdolność widzenia nie tylko oczami, ale też i sercem. To serce sprawia, że nigdy nie przejdziesz obojętnie obok będącego w potrzebie, którego wypatrzyły oczy. Masz chore serce. Idź do kardiologa. Do Pana Jezusa zaś wołaj: uczyń moje serce według Serca Twego.

III  Oratio: Teraz ty mów do Boga. Otwórz przed Bogiem serce, aby mówić Mu o przeżyciach, które rodzi w tobie słowo. Módl się prosto i spontanicznie – owocami wcześniejszej „lectio” i „meditatio”. Pozwól Bogu zstąpić do serca i mów do Niego we własnym sercu. Wsłuchaj się w poruszenia własnego serca. Wyrażaj je szczerze przed Bogiem: uwielbiaj, dziękuj i proś. Może ci w tym pomóc modlitwa psalmu:

Pan jest moim pasterzem,
Niczego mi nie braknie.
Pozwala mi leżeć
Na zielonych pastwiskach…
Ps 23,1-2

IV Contemplatio: Trwaj przed Bogiem całym sobą. Módl się obecnością. Trwaj przy Bogu. Kontemplacja to czas bezsłownego westchnienia Ducha, ukojenia w Bogu. Rozmowa serca z sercem. Jest to godzina nawiedzenia Słowa. Powtarzaj w różnych porach dnia:

Chrystus Wodzem, Chrystus Królem, Chrystus Władcą nam.

*****

opracował: ks. Ryszard Stankiewicz SDS
Centrum Formacji Duchowej – www.cfd.salwatorianie.pl )
Poznaj lepiej metodę kontemplacji ewangelicznej według Lectio Divina:
http://www.katolik.pl/modlitwa.html?c=22367

__________Copyright (C) www.Katolik.pl 2000-2014