Król

Król

Co zrobił Jan III Sobieski po wstąpieniu na tron?
Usiadł