Lectio Divina (Jezusa Chrystusa, Króla Wszechświata)

Lectio Divina (Jezusa Chrystusa, Króla Wszechświata)

img-3104list

Propozycja kontemplacji ewangelicznej według „lectio divina”
XXXIV NIEDZIELA ZWYKŁA B
(Jezusa Chrystusa, Króla Wszechświata)
22 listopada 2015 r.

I. Lectio: Czytaj z wiarą i uważnie święty tekst, jak gdyby dyktował go dla ciebie Duch Święty.

Patrzyłem w nocnych widzeniach, a oto na obłokach nieba przybywa jakby Syn Człowieczy. Podchodzi do Przedwiecznego i wprowadzają Go przed Niego. Powierzono Mu panowanie, chwałę i władzę królewską, a służyły Mu wszystkie narody, ludy i języki. Panowanie Jego jest wiecznym panowaniem, które nie przeminie, a Jego królestwo nie ulegnie zagładzie.
(Dn 7,13-14)

II. Meditatio: Staraj się zrozumieć dogłębnie tekst. Pytaj siebie: „Co Bóg mówi do mnie?”.

Powierzono Mu panowanie, chwałę i władzę królewską. Tego panowania i tej władzy królewskiej nie muszę się obawiać. Trzeba mi codziennie dziękować za Króla, Jezusa i Jego królestwo. Muszę też uważać, abym nie próbował Jezusowi, Królowi podbierać chwały Jemu należnej. Trzeba mi zadbać, by ta chwała się rozprzestrzeniała począwszy od mego życia aż po krańce świata. Pan Jezus otrzymał swe królewskie prerogatywy od samego Ojca Przedwiecznego, ale żeby królował w moim sercu potrzebna jest też moja, wyraźna zgoda. Jej brak będzie oznaczał, że Jezus Król jest mi nie potrzebny, że w życiu rządził będę się sam. Jezusowi pozostaje wygnanie, cierpliwe oczekiwanie na moją abdykację, na rozczarowanie moimi rządami. Wówczas pojawia się pragnienie, aby wrócił. Wspaniały jest powrót Króla, Jezusa.

A służyły Mu wszystkie narody, ludy i języki. Jak ta służba się udaje narodom czy ludom, nie mam na to wypływu, choć moim pragnieniem jest, aby wychodziła jak najlepiej. Mam jednak wpływ na jakość tej służby, jeżeli chodzi o moje życie, moje podwórko. Czy jest to służba na najwyższym poziomie, na jaki mnie aktualnie stać? Czy coraz bardziej, z dnia na dzień ten poziom podnoszę czy obniżam? Czy służbę Panu Jezusowi poczytuję sobie za zaszczyt czy przymus, wyróżnienie czy naganę, nagrodę czy karę, awans czy degradację? Służę, bo muszę, czy służę, bo tego pragnę?

Panowanie Jego jest wiecznym panowaniem, które nie przeminie, a Jego królestwo nie ulegnie zagładzie. Czy nie usiłuję tego panowania Jezusowi ograniczać w czasie i przestrzeni mego życia? Czy to ja wolę ponieść uszczerbek na duszy czy ciele, doznać przykrości niż miałoby ucierpieć Jego królowanie? Czy zdaję sobie sprawę, że gdyby, choć przez chwilę ustało Jego panowanie, świat popadłby w ogromne tarapaty, to byłaby globalna katastrofa, gigantyczna anarchia? Ile razy sam doświadczyłem tej katastrofy czy wpadłem w tarapaty negując władzę Pana Jezusa w swoim życiu? Czy mam świadomość, że ci, którzy usiłowali zakończyć królowanie Pana Jezusa w ludzkich sercach przeminęli, a On panuje dalej? Czy zdaję sobie sprawę z tego, że jeżeli Jego królestwo nie przemija, to nie przemija także moje życie w to królestwo zanurzone, z nim związane, jemu oddane?

Pomodlę się za władców współczesnego świata, aby ich królowanie, rządy dokonywały się w poszanowaniu godności każdego człowieka, opierały się na prawdzie i sprawiedliwości. Jeżeli sprawuję jakąkolwiek władzę, pomodlę się mocno także za siebie.

III  Oratio: Teraz ty mów do Boga. Otwórz przed Bogiem serce, aby mówić Mu o przeżyciach, które rodzi w tobie słowo. Módl się prosto i spontanicznie – owocami wcześniejszej „lectio” i „meditatio”. Pozwól Bogu zstąpić do serca i mów do Niego we własnym sercu. Wsłuchaj się w poruszenia własnego serca. Wyrażaj je szczerze przed Bogiem: uwielbiaj, dziękuj i proś. Może ci w tym pomóc modlitwa psalmu:

Pan króluje, oblókł się w majestat.
Pan odział się w potęgę i nią się przepasał,
tak świat utwierdził,
że się nie zachwieje…
(Ps 93,1)

IV Contemplatio: Trwaj przed Bogiem całym sobą. Módl się obecnością. Trwaj przy Bogu. Kontemplacja to czas bezsłownego westchnienia Ducha, ukojenia w Bogu. Rozmowa serca z sercem. Jest to godzina nawiedzenia Słowa. Powtarzaj w różnych porach dnia:

Panie, Twój tron niewzruszony na wieki

***

opracował: ks. Ryszard Stankiewicz SDS
Centrum Formacji Duchowej – www.cfd.salwatorianie.pl )
Poznaj lepiej metodę kontemplacji ewangelicznej według Lectio Divina:
http://www.katolik.pl/modlitwa.html?c=22367