„Lectio Divina” na IV Niedzielę Adwentu

„Lectio Divina” na IV Niedzielę Adwentu

Propozycjwieniec-adwentowy-1a kontemplacji ewangelicznej według „lectio divina”
IV NIEDZIELA ADWENTU C
20 grudnia 2016 r.

I.  Lectio: Czytaj z wiarą i uważnie święty tekst, jak gdyby dyktował go dla ciebie Duch Święty.

To mówi Pan: A ty, Betlejem Efrata, najmniejsze jesteś wśród plemion judzkich. Z ciebie wyjdzie Ten, który będzie władał w Izraelu, a pochodzenie Jego od początku, od dni wieczności. Przeto Pan wyda ich aż do czasu, kiedy porodzi, mająca porodzić. Wtedy reszta braci Jego powróci do synów Izraela. I powstanie, i będzie ich pasterzem mocą Pana, przez majestat imienia Pana Boga swego. Będą żyli bezpiecznie, bo Jego władza rozciągnie się aż do krańców ziemi. A On będzie pokojem.
(Mich 5,1-4a)

II. Meditatio: Staraj się zrozumieć dogłębnie tekst. Pytaj siebie: „Co Bóg mówi do mnie?”.

Także dziś w Polsce i nie tylko znaleźlibyśmy wiele miejscowości, które jak biblijne Betlejem, Efrata niczym szczególnym się nie wyróżniają, o których mówi się z przekąsem, widzi się w nich tzw. zapadłe dziury, gdzie diabeł mówi dobranoc, z których nic dobrego być nie może. Ale wbrew wszystkiemu to właśnie z nich często pochodzą ludzie wielcy, wielcy niekoniecznie, dlatego, że pełnią jakieś zaszczytne, państwowe funkcje, odnoszą sukcesy na polu artystycznym czy sportowym, są bardzo bogaci materialnie. Tajemnica ich wielkości znajduje się w ich sercu, sercu, w którym codziennie rodzi się Jezus, jak kiedyś zrodził się z Maryi w Betlejem.

Ja również mogę pochodzić z małej miejscowości i być kimś wielkim, o ile w moim sercu każdego dnia rodzi się Zbawiciel. Mogę też pochodzić z wielkiej metropolii i być kimś małym, bo bez Jezusa w sercu. Mogę z Jezusem w sercu dawać światu pokój i bezpieczeństwo. Bez Jezusa siać niepokój i stanowić zagrożenie. Z Jezusem w sercu mogę pomagać braciom i siostrom powracać z duchowej niewoli i na nowo osiąść w ojczyźnie żywej wiary. Bez Jezusa w sercu w taką niewolę mogę wielu braci i sióstr pogrążać. Z Jezusem w sercu mogę sprawując władzę, służyć innym. Bez Jezusa innych wykorzystywać, gnębić, poniżać. Z Jezusem w sercu nie grożą mi żadne kompleksy. Bez Jezusa będę człowiekiem zakompleksionym. Tam, gdzie rodzi się Jezus, Jezus króluje, rodzi się też prawdziwa wielkość człowieka, także moja wielkość. Tam, gdzie brak tego cudu, rodzi się ludzka małość, podłość, zawiść, także moja małość, podłość czy zawiść. Już dziś cieszę się na myśl o zbliżających się świętach Jego Narodzin także w moim s
ercu.

Pomodlę się o owocne przeżycie i mądre wykorzystanie ostatnich dni adwentowych przygotowań do świąt. Pomodlę się za tych, którzy do świąt się nie przygotowują, którzy przed świętami zamierzają uciec, wyjeżdżając na ten czas na przykład do egzotycznych krajów. W praktyce pragnę pamiętać o trwającym Roku Miłosierdzia.

III  Oratio: Teraz ty mów do Boga. Otwórz przed Bogiem serce, aby mówić Mu o przeżyciach, które rodzi w tobie słowo. Módl się prosto i spontanicznie – owocami wcześniejszej „lectio” i „meditatio”. Pozwól Bogu zstąpić do serca i mów do Niego we własnym sercu. Wsłuchaj się w poruszenia własnego serca. Wyrażaj je szczerze przed Bogiem: uwielbiaj, dziękuj i proś. Może ci w tym pomóc modlitwa psalmu:

Usłysz, Pasterzu Izraela,
Ty, który zasiadasz nad cherubinami.
Wzbudź swą potęgę
i przyjdź nam z pomocą…
(Ps 80,2-3)

IV Contemplatio: Trwaj przed Bogiem całym sobą. Módl się obecnością. Trwaj przy Bogu. Kontemplacja to czas bezsłownego westchnienia Ducha, ukojenia w Bogu. Rozmowa serca z sercem. Jest to godzina nawiedzenia Słowa. Powtarzaj w różnych porach dnia:
Odnów nas, Boże, i daj nam zbawienie

***

Błogosławionych, rodzinnych, pogodnych Świąt Bożego Narodzenia,
obfitości darów Bożej Dzieciny, opieki Maryi i Św. Józefa na czas świętowania
oraz cały Nowy 2016 Rok,
rozmiłowanym w Bożym słowie i ich Bliskim,

życzy
ks. Ryszard SDS

***

opracował: ks. Ryszard Stankiewicz SDS
Centrum Formacji Duchowej – www.cfd.salwatorianie.pl )
Poznaj lepiej metodę kontemplacji ewangelicznej według Lectio Divina:
http://www.katolik.pl/modlitwa.html?c=22367