Lectio Divina XXVI Niedziela Zwykła

Lectio Divina XXVI Niedziela Zwykła

Propozycja kontemplacji ewangelicznej według „lectio divina”
XXVI NIEDZIELA ZWYKŁA B
27 września 2015 r.

I.  Lectio: Czytaj z wiarą i uważnie święty tekst, jak gdyby dyktował go dla ciebie Duch Święty.

Teraz wy, bogacze, zapłaczcie wśród narzekań na utrapienia, jakie was czekają. Bogactwo wasze zbutwiało, szaty wasze stały się żerem dla moli, złoto wasze i srebro zardzewiało, a rdza ich będzie świadectwem przeciw wam i toczyć będzie ciała wasze niby ogień. Zebraliście w dniach ostatecznych skarby. Oto woła zapłata robotników, żniwiarzy pól waszych, którą zatrzymaliście, a krzyk ich doszedł do uszu Pana Zastępów. Żyliście beztrosko na ziemi i wśród dostatków tuczyliście serca wasze w dniu rzezi. Potępiliście i zabiliście sprawiedliwego: nie stawia wam oporu. (Jk 5,1-6)

II. Meditatio: Staraj się zrozumieć dogłębnie tekst. Pytaj siebie: „Co Bóg mówi do mnie?”.

Nie tylko spotkanie z urzędnikami Urzędu Skarbowego czy funkcjonariuszami Centralnego Biura Antykorupcyjnego może być dla człowieka bogatego stresujące, trudne, nawet nieprzyjemne. Także spotkanie z Sędzią Bożym, to ostateczne, może dla człowieka majętnego nie należeć do najprzyjemniejszych. Ono zadecyduje już nie o wysokiej grzywnie czy karze więzienia. To spotkanie zadecyduje o wieczności człowieka bogatego. W czasie tego spotkania, w przeciwieństwie do tych dwóch pierwszych, nic nie da się ukryć, przeinaczyć, zataić. Nie będzie miejsca na żadną ściemę czy przekupstwo. Na jaw wyjdą wszelkie nieprawidłowości i niesprawiedliwości, które popełnił człowiek bogaty. W szczególny sposób wyjdą na jaw krzywdy wyrządzone innym ludziom, ich wykorzystanie dla własnych egoistycznych celów. W oceanie modlitwy codziennej kierowanej w stronę nieba, to ich krzyk w pierwszej kolejności a może nawet poza nią, przebija się i dociera do uszu Pana Zastępów, krzyk tych, którym odmówiono zapłaty za pracę,
fałszywie oskarżono czy skrzywdzono w inny sposób.

Co może uczynić człowiek bogaty i nie tylko? Zrezygnować z beztroskiego życia i choć trochę troski okazać tym, którym się w życiu nie poszczęściło, którzy potrzebują jego pocieszenia i wsparcia. Na czas a do tego godziwie wynagradzać tych, którzy są przez niego zatrudnieni. Wówczas w stronę nieba do uszu Pana Zastępów zamiast skargi popłyną słowa wdzięczności i pochwały pod jego adresem, przy tym radując Boże Serce. Zamiast z molami to od dawna nie noszonymi ubraniami i jeszcze dobrymi podzielić z tymi, którzy z wdzięcznością i chętnie będą je nosić. Dostatkami się dzielić a serce „tuczyć” miłością, wrażliwością, dobrocią, otwartością na potrzebującego. Posiadane złoto, srebro pieniądze jak najczęściej inwestować w czyny dobroci i tak gromadzić skarby ludzkiej wdzięczności za uratowane życie, ocalone zdrowie i inne dobra. Te skarby nie ulegają dewaluacji, szczególnie w oczach Pana Boga. A wówczas perspektywa spotkania z Bożym Sędzią czy nawet funkcjonariuszami ludzkich agent rządowyc
h od spraw ekonomicznych poza dreszczykiem emocji, niosła będzie głęboki pokój serca.

Pomodlę się za ludzi majętnych, bogatych, aby mieli także bogate, wrażliwe serca i potrafili się dzielić z potrzebującymi. Pomodlę się za siebie, abym niezależnie od stopnia zamożności pomagał potrzebującym na tyle, na ile mnie stać, ale zawsze z hojnością i z sercem.

III  Oratio: Teraz ty mów do Boga. Otwórz przed Bogiem serce, aby mówić Mu o przeżyciach, które rodzi w tobie słowo. Módl się prosto i spontanicznie – owocami wcześniejszej „lectio” i „meditatio”. Pozwól Bogu zstąpić do serca i mów do Niego we własnym sercu. Wsłuchaj się w poruszenia własnego serca. Wyrażaj je szczerze przed Bogiem: uwielbiaj, dziękuj i proś. Może ci w tym pomóc modlitwa psalmu:

Także od pychy broń swojego sługę,
by nie panowała nade mną.
Wtedy będę bez skazy
i wolny od wielkiego występku…
(Ps 19,14)

IV Contemplatio: Trwaj przed Bogiem całym sobą. Módl się obecnością. Trwaj przy Bogu. Kontemplacja to czas bezsłownego westchnienia Ducha, ukojenia w Bogu. Rozmowa serca z sercem. Jest to godzina nawiedzenia Słowa. Powtarzaj w różnych porach dnia:

Nakazy Pana są radością serca

***

opracował: ks. Ryszard Stankiewicz SDS
Centrum Formacji Duchowej – www.cfd.salwatorianie.pl )
Poznaj lepiej metodę kontemplacji ewangelicznej według Lectio Divina:
http://www.katolik.pl/modlitwa.html?c=22367