Lectio na niedzielę

Lectio na niedzielę

650899288XXIV NIEDZIELA ZWYKŁA C
15 września 2013 r.

I. Lectio: Czytaj z wiarą i uważnie święty tekst, jak gdyby dyktował go dla ciebie Duch Święty.

Dzięki składam Temu, który mię przyoblekł mocą, Chrystusowi Jezusowi, naszemu Panu, że uznał mnie za godnego wiary, skoro przeznaczył do posługi mnie, ongiś bluźniercę, prześladowcę i oszczercę. Dostąpiłem jednak miłosierdzia, ponieważ działałem z nieświadomości, w niewierze. A nad miarę obfitą okazała się łaska naszego Pana wraz z wiarą i miłością, która jest w Chrystusie Jezusie. Nauka to zasługująca na wiarę i godna całkowitego uznania, że Chrystus Jezus przyszedł na świat zbawić grzeszników, spośród których ja jestem pierwszy. Lecz dostąpiłem miłosierdzia po to, by we mnie pierwszym Jezus Chrystus pokazał całą wielkoduszność jako przykład dla tych, którzy w Niego wierzyć będą dla życia wiecznego. A Królowi wieków nieśmiertelnemu, niewidzialnemu, Bogu samemu cześć i chwała na wieki wieków. Amen.
1 Tym 1,12-17

II. Meditatio: Staraj się zrozumieć dogłębnie tekst. Pytaj siebie: „Co Bóg mówi do mnie?”.

Apostoł Paweł, nim został przyobleczony mocą, był Szawłem, bluźniercą, oszczercą i prześladowcą Kościoła, gorliwym faryzeuszem. Chrystus, nim przeznaczył go do posługi apostolskiej, uznał za godnego wiary i dotknął miłosierdziem. Paweł za ten dar, to życiowe przeorientowanie o 180 stopni, dziękuje Chrystusowi Panu. Podkreśla też, że niejako okolicznością łagodzącą w jego przypadku było to, że działał w nieświadomości i w niewierze. Apostoł czuje się też pierwszym w szeregu grzeszników, którym Chrystus okazał wielkoduszność swojej łaski, dając tym samym przykład i nadzieję innym grzesznikom, że nigdy nie jest za późno na nawrócenie i życie w wierze i miłości.

Czy ja działam w sprawach Bożych z pełną świadomością i głęboką wiarą? Czy jestem gorliwym uczniem Pana Jezusa? Czy dziękuję Jezusowi za wszelkie sytuacje, słowa, dzięki którym udaje mi się ciągle przeorientowywać życie na lepsze, bardziej ewangeliczne, Boże, za każde wezwanie do pokuty i nawrócenia, za każdy akt Jego miłosierdzia wobec mnie grzesznika? Czy z nich owocnie korzystam? Jeżeli Kościół jest prześladowany to z powodu mojej apostolskiej gorliwości czy bylejakości, świadectwa czy antyświadectwa? Czy modlę się za prześladowców Kościoła, za prześladowanych chrześcijan, moich braci i sióstr w wierze? Pan Jezus jest wobec mnie wielkoduszny a ja wobec Pana Jezusa? W moich ustach zamiast bluźnierstwa uwielbienie, zamiast oszczerstwa prawda, a w życiu zamiast prześladowania naśladowanie? Czy dzięki mojemu ewangelicznemu życiu Tego, który jest nieśmiertelny i niewidzialny moi śmiertelni bracia i siostry mogą niejako zobaczyć, dotknąć, doświadczyć, oddać cześć i chwałę?

W modlitwie podziękuję Panu Bogu za dar wiary, miłości, miłosierdzia. Pomodlę się o dar pokoju na Bliskim Wschodzie, szczególnie w Syrii.

III  Oratio: Teraz ty mów do Boga. Otwórz przed Bogiem serce, aby mówić Mu o przeżyciach, które rodzi w tobie słowo. Módl się prosto i spontanicznie – owocami wcześniejszej „lectio” i „meditatio”. Pozwól Bogu zstąpić do serca i mów do Niego we własnym sercu. Wsłuchaj się w poruszenia własnego serca. Wyrażaj je szczerze przed Bogiem: uwielbiaj, dziękuj i proś. Może ci w tym pomóc modlitwa psalmu:

Panie, otwórz wargi moje,
a usta moje będą głosić Twoją chwałę.
Boże, moją ofiarą jest duch skruszony,
pokornym i skruszonym sercem Ty, Boże, nie gardzisz…
Ps 51,17.19

IV Contemplatio: Trwaj przed Bogiem całym sobą. Módl się obecnością. Trwaj przy Bogu. Kontemplacja to czas bezsłownego westchnienia Ducha, ukojenia w Bogu. Rozmowa serca z sercem. Jest to godzina nawiedzenia Słowa. Powtarzaj w różnych porach dnia:

Stwórz, o Boże, we mnie serce czyste

*****

opracował: ks. Ryszard Stankiewicz SDS
Centrum Formacji Duchowej – www.cfd.salwatorianie.pl )
Poznaj lepiej metodę kontemplacji ewangelicznej według Lectio Divina:
http://www.katolik.pl/modlitwa.html?c=22367