Lectio od Rodziny dla rodzin

Lectio od Rodziny dla rodzin

650899288NIEDZIELA ŚWIĘTEJ RODZINY – A
29 grudnia 2013 r.

I.  Lectio: Czytaj z wiarą i uważnie święty tekst, jak gdyby dyktował go dla ciebie Duch Święty.

Pan uczcił ojca przez dzieci, a prawa matki nad synami utwierdził. Kto czci ojca, zyskuje odpuszczenie grzechów, a kto szanuje matkę, jakby skarby gromadził. Kto czci ojca, radość mieć będzie z dzieci, a w czasie modlitwy swej będzie wysłuchany. Kto szanuje ojca, długo żyć będzie, a kto posłuszny jest Panu, da wytchnienie swej matce. Synu, wspomagaj swego ojca w starości, nie zasmucaj go w jego życiu. A jeśliby nawet rozum stracił, miej wyrozumiałość, nie pogardzaj nim, choć jesteś w pełni sił. Miłosierdzie względem ojca nie pójdzie w zapomnienie, w miejsce grzechów zamieszka u ciebie.
Syr 3,2-6.12-14

II. Meditatio: Staraj się zrozumieć dogłębnie tekst. Pytaj siebie: „Co Bóg mówi do mnie?”.

Autor natchniony niejako potwierdza „korzyści”, które są udziałem tych, żyjących według czwartego Bożego przykazania: Czcij ojca i matkę swoją, abyś długo żył i dobrze ci się powodziło. Szacunek, miłosierdzie wobec ojca skutkuje odpuszczeniem grzechów, radością z własnych dzieci, długością życia, wysłuchaniem zanoszonych modlitw. Szacunek wobec matki to jak gromadzenie skarbów, czyli bogactwo, stworzenie matce okazji do wytchnienia, to znak posłuszeństwa wobec Boga.

Czy ja w swojej codzienności pamiętam, że wśród Dziesięciu Przykazań jest czwarte przykazanie, poprzez które Pan Bóg swoim autorytetem staje na straży czci i dobra rodziców, także i moich rodziców? Czy pamiętam, że to On „prawa matki nad synami utwierdził”, że to On „umacnia cześć ojca przez dzieci”? Czy ja z tego nie usiłuję się wyłamać, lekceważąc te prawa, tę cześć podważając, kwestionując, jej nie respektując? Czy jestem świadom „korzyści”, jakie wypływają z szacunku wobec rodziców? A może nie interesują mnie korzyści, ani szacunek? Czy jestem nie trzecim czy drugim, ale najważniejszym filarem wsparcia dla moich rodziców w ich życiu, szczególnie wówczas, kiedy doświadczają bezradności, choroby, cierpienia czy zagubienia? Czy nie traktuję moich rodziców jak maszynki do zarabiania pieniędzy, aby realizować moje kaprysy i zachcianki? Jeżeli mam na to wpływ, czy dbam o to, aby moi rodzice mieli czas wytchnienia, odpoczynku? Czy wspieram rodziców, przejmując na siebie część domowych obowiązków? Czy modlę się za rodziców tych, którzy żyją, i tych, którzy już odeszli do Pana? Czy będąc może już od dłuższego czasu poza domem rodzinnym pamiętam o rodzicach, regularnie do nich dzwoniąc, w miarę możliwości odwiedzając, codziennie za nich się modląc? Czy podeszły wiek moich rodziców, ich słabnące siły, problemy ze zdrowiem nie są dla mnie okazją niejako do przejęcia władzy nad nimi, zamanifestowania swojej przewagi czy wręcz przemocy? Czy stają się jeszcze większą przestrzenią, aby im służyć, ich wspierać, im pomagać? Co czynię, aby Panu Bogu dobrze było w mojej rodzinie, aby czuł się jako domownik a nie lokator na chwilę czy gość, który zaraz sobie pójdzie?

Pomodlę się za wszystkie rodziny, za moją rodzinę o obfitość Bożych darów. Może zorganizuję jakieś rodzinne spotkanie: wspólny spacer, wyjście do kina czy teatru, wspólne kolędowanie przy dobrym kawałku ciasta i szklance kawy czy herbaty, a może oglądanie rodzinnych zdjęć, połączone z przywoływaniem ciekawych, budujących wspomnień.

III  Oratio: Teraz ty mów do Boga. Otwórz przed Bogiem serce, aby mówić Mu o przeżyciach, które rodzi w tobie słowo. Módl się prosto i spontanicznie – owocami wcześniejszej „lectio” i „meditatio”. Pozwól Bogu zstąpić do serca i mów do Niego we własnym sercu. Wsłuchaj się w poruszenia własnego serca. Wyrażaj je szczerze przed Bogiem: uwielbiaj, dziękuj i proś. Może ci w tym pomóc modlitwa psalmu:

Małżonka twoja jak płodny szczep winny
we wnętrzu twojego domu.
Synowie twoi jak sadzonki oliwki
dokoła twojego stołu…
Ps 128,3

IV Contemplatio: Trwaj przed Bogiem całym sobą. Módl się obecnością. Trwaj przy Bogu. Kontemplacja to czas bezsłownego westchnienia Ducha, ukojenia w Bogu. Rozmowa serca z sercem. Jest to godzina nawiedzenia Słowa. Powtarzaj w różnych porach dnia:

Błogosławiony, kto się boi Pana

*****

opracował: ks. Ryszard Stankiewicz SDS
Centrum Formacji Duchowej – www.cfd.salwatorianie.pl )
Poznaj lepiej metodę kontemplacji ewangelicznej według Lectio Divina:
http://www.katolik.pl/modlitwa.html?c=22367

__________Copyright (C) www.Katolik.pl 2000-2013