lepiej

lepiej

    Lepiej nie ukarać jednego winnego, niż ukarać jednego niewinnego.
                                                                                          Trajan