listy

listy

W historii ludzkości listy odegrały ogromną rolę, również te, które pozostały bez odpowiedzi.
William Wharton