Małe radości

Małe radości

>                                           Być szczęśliwym – tego trzeba się uczyć.
Eurypides