Męczeństwo jest niczym

Męczeństwo jest niczym

 

Męczeństwo, jest niczym w porównaniu ze Mszą Świętą, ponieważ męczeństwo jest ofiarą człowieka złożoną Bogu, natomiast Msza Święta jest ofiarą Boga dla człowieka.
św. Proboszcz z Ars