Medytacja na niedzielę

Medytacja na niedzielę

650899288II NIEDZIELA PO NARODZENIU PAŃSKIM A
5 stycznia 2014 r.

I.  Lectio: Czytaj z wiarą i uważnie święty tekst, jak gdyby dyktował go dla ciebie Duch Święty.

Niech będzie błogosławiony Bóg i Ojciec Pana naszego Jezusa Chrystusa, który napełnił nas wszelkim błogosławieństwem duchowym na wyżynach niebieskich w Chrystusie. W Nim bowiem wybrał nas przed założeniem świata, abyśmy byli święci i nieskalani przed Jego obliczem. Z miłości przeznaczył nas dla siebie jako przybranych synów przez Jezusa Chrystusa, według postanowienia swej woli, ku chwale majestatu swej łaski, którą obdarzył nas w Umiłowanym. Przeto i ja usłyszawszy o waszej wierze w Pana Jezusa i o miłości względem wszystkich świętych, nie zaprzestaję dziękczynienia, wspominając was w moich modlitwach. Proszę w nich, aby Bóg Pana naszego Jezusa Chrystusa, Ojciec chwały, dał wam ducha mądrości i objawienia w głębszym poznawaniu Jego samego. Niech da wam światłe oczy serca, tak byście wiedzieli, czym jest nadzieja waszego powołania, czym bogactwo chwały Jego dziedzictwa wśród świętych.
Ef 1,3-6.15-18

II. Meditatio: Staraj się zrozumieć dogłębnie tekst. Pytaj siebie: „Co Bóg mówi do mnie?”.

„Dobry wybór” – często mówimy tu na ziemi, mój Panie, kiedy komuś z nas uda się właściwie wybrać zawód, szkołę, drogę do celu, drugą połówkę do małżeństwa itp. Myślę sobie, czy nie żałujesz wyboru, którego Ty dokonałeś, Panie, przed założeniem świata? Wybrałeś mnie, abym żył, ale nie jakoś tam, czy byle jak. Wybrałeś mnie, abym żyjąc, dążył do świętości, starał się o życie nieskalane, piękne, owocne. Sam wiesz, jak to w praktyce wygląda. Jakże często swoim postępowaniem zasmucam Twoje oblicze, robię wszystko, „co niejako w mojej mocy”, aby zagasić Twój Ojcowski uśmiech. W szarości dnia myślę o wszystkim, tylko nie o świętości. Może nawet cieszę się kolejną, oficjalną kanonizacją w Kościele, wyniesieniem kolejnej osoby na ołtarze. Szanuję mojego świętego patrona. Jednak nie przewiduję, żeby w przyszłości to mogło dotyczyć mojej osoby. Bo ja w swej „skromności” po śmierci pragnę trafić do nieba drogą przez czyściec a nie bezpośrednio. To z kolei sprawia, że słabo dbam, aby moje życie było nieskalane. Unikam systematycznej spowiedzi, co w efekcie sprawia, że mam eleganckie, czyste i modne ubranie, które okrywa czyste, wykąpane ciało, tylko wewnątrz bród, przykry zapach (smród) i duchowe ubóstwo. Zamiast piękna, brzydota. W miejsce dorodnych owoców, cierpkie jagody. Często też jako Twój przybrany syn (córka) zapominam o swoim bożym pochodzeniu i zachowuję się na ziemi jak dziki i nieokrzesany barbarzyńca ku utrapieniu braci i sióstr, ku rozpaczy stworzenia, które mnie otacza. I tak Twoja chwała zamiast rosnąc, kurczy się. Wbrew radzie świętego Jana Chrzciciela to ja wzrastam, a Ty się umniejszasz. Bardziej mnie interesuje moje bankowe bogactwo niż bogactwo chwały Twego dziedzictwa wśród świętych. Słabo też wykorzystuję moc Twego błogosławieństwa, które wypełnia moje serce, bo przecież ja sobie sam poradzę. Niewiele jest też w moim życiu tego, co tak lubisz, Panie, kiedy w modlitwie wspominam innych, za nich się modlę. Ja ciągłe modlę się za mało. Panie! Nie żałujesz swego wyboru? Wiem, że nie żałujesz. Ty cierpisz i kochasz dalej. Wzywasz mnie do nawrócenia.
Pomodlę się o dobre wybory w swoim życiu.

III  Oratio: Teraz ty mów do Boga. Otwórz przed Bogiem serce, aby mówić Mu o przeżyciach, które rodzi w tobie słowo. Módl się prosto i spontanicznie – owocami wcześniejszej „lectio” i „meditatio”. Pozwól Bogu zstąpić do serca i mów do Niego we własnym sercu. Wsłuchaj się w poruszenia własnego serca. Wyrażaj je szczerze przed Bogiem: uwielbiaj, dziękuj i proś. Może ci w tym pomóc modlitwa psalmu:

Chwal, Jerozolimo, Pana,
wysławiaj twego Boga, Syjonie.
Umacnia bowiem zawory bram twoich
i błogosławi synom twoim w tobie…
Ps 147,12-13

IV Contemplatio: Trwaj przed Bogiem całym sobą. Módl się obecnością. Trwaj przy Bogu. Kontemplacja to czas bezsłownego westchnienia Ducha, ukojenia w Bogu. Rozmowa serca z sercem. Jest to godzina nawiedzenia Słowa. Powtarzaj w różnych porach dnia:

Słowo Wcielone wśród nas zamieszkało

*****

opracował: ks. Ryszard Stankiewicz SDS
Centrum Formacji Duchowej – www.cfd.salwatorianie.pl )
Poznaj lepiej metodę kontemplacji ewangelicznej według Lectio Divina:
http://www.katolik.pl/modlitwa.html?c=22367

__________Copyright (C) www.Katolik.pl 2000-2014 ____________