Mieć misję – niedzielne rozważanie

Mieć misję – niedzielne rozważanie

650899288VII NIEDZIELA WIELKANOCNA – A
(Wniebowstąpienie Pańskie)
1 czerwca 2014 r.

I.  Lectio: Czytaj z wiarą i uważnie święty tekst, jak gdyby dyktował go dla ciebie Duch Święty.

Pierwszą książkę napisałem, Teofilu, o wszystkim, co Jezus czynił i nauczał od początku aż do dnia, w którym udzielił przez Ducha Świętego poleceń Apostołom, których sobie wybrał, a potem został wzięty do nieba. Im też po swojej męce dał wiele dowodów, że żyje: ukazywał się im przez czterdzieści dni i mówił o królestwie Bożym. A podczas wspólnego posiłku kazał im nie odchodzić z Jerozolimy, ale oczekiwać obietnicy Ojca. Mówił: „Słyszeliście o niej ode Mnie: Jan chrzcił wodą, ale wy wkrótce zostaniecie ochrzczeni Duchem Świętym”. Zapytywali Go zebrani: „Panie, czy w tym czasie przywrócisz królestwo Izraela?”. Odpowiedział im: „Nie wasza to rzecz znać czas i chwile, które Ojciec ustalił swoją władzą, ale gdy Duch Święty zstąpi na was, otrzymacie Jego moc i będziecie moimi świadkami w Jerozolimie i w całej Judei, i w Samarii, i aż po krańce ziemi”. Po tych słowach uniósł się w ich obecności w górę i obłok zabrał Go im sprzed oczu. Kiedy uporczywie wpatrywali się w Niego, jak wstępował do nieba, przystąpili do nich dwaj mężowie w białych szatach. I rzekli: „Mężowie z Galilei, dlaczego stoicie i wpatrujecie się w niebo? Ten Jezus, wzięty od was do nieba, przyjdzie tak samo, jak widzieliście Go wstępującego do nieba”. 
Dz 1,1-11


II. Meditatio: Staraj się zrozumieć dogłębnie tekst. Pytaj siebie: „Co Bóg mówi do mnie?”.

Misja Pana Jezusa dobiega końca. Misja Kościoła dopiero się zaczyna. Znakiem rozpoznawczym tej misji będzie zesłanie Ducha Świętego. To w Jego mocy i tylko w Jego mocy uczniowie będą wstanie być autentycznymi świadkami Jezusa i Jego Ewangelii i w Jerozolimie, i w Samarii, i aż po krańce świata. Nic na własną rękę i o własnych siłach.

Czy ja wypełniam misje powierzoną przez Pana Jezusa Kościołowi? Czy czynię to w ścisłej współpracy z Duchem Świętym? Czy jestem autentycznym świadkiem Jezusa? Czy jestem tym świadkiem szczególnie w moim środowisku życia, nauki, pracy, odpoczynku? Czy nie usiłuję ewangelizować tylko  przy pomocy ludzkich środków, z pominięciem Ducha Świętego?

Pan Jezus wstąpił do Ojca, ale u kresu dziejów powróci, aby dokonać podsumowania dziejów ludzkości, aby zweryfikować historie życia każdego człowieka. Ludzkość, każdy człowiek powinien być na ten powrót nie tylko przygotowany, ale dobrze przygotowany. Nie tyle trzeba „gapić” się w niebo, wypatrując powracającego Pana, bo to grozi bezczynnością i marzycielstwem, ale trzeba twardo stąpając po ziemi realizować misję, którą nam pozostawił. Nie tyle trzeba ustalać kolejne daty końca świata, co ten świat każdego dnia wypełniać pięknem i mądrością Ewangelii.

Czy staram się być przygotowanym na powtórne przyjście Pana? Czy tego przygotowania nie odkładam na później? Czy twardo stąpam po ziemi w drodze do nieba? Czy jestem zapracowanym realistą a nie bezczynnym marzycielem? Czy zależy mi na tym, że nim skończy się ten świat, był on piękny, pełen Ewangelii, gotowy na powrót Pana?

Pomodlę się o dar aktywnego uczestnictwa w wypełnianiu misji powierzonej Kościołowi przez Jezusa w mocy Ducha Świętego. 


III  Oratio: Teraz ty mów do Boga. Otwórz przed Bogiem serce, aby mówić Mu o przeżyciach, które rodzi w tobie słowo. Módl się prosto i spontanicznie – owocami wcześniejszej „lectio” i „meditatio”. Pozwól Bogu zstąpić do serca i mów do Niego we własnym sercu. Wsłuchaj się w poruszenia własnego serca. Wyrażaj je szczerze przed Bogiem: uwielbiaj, dziękuj i proś. Może ci w tym pomóc modlitwa psalmu:

Gdyż Bóg jest Królem całej ziemi,
hymn zaśpiewajcie!
Bóg króluje nad narodami,
Bóg zasiada na swym świętym tronie… 
Ps 47,8-9


IV Contemplatio: Trwaj przed Bogiem całym sobą. Módl się obecnością. Trwaj przy Bogu. Kontemplacja to czas bezsłownego westchnienia Ducha, ukojenia w Bogu. Rozmowa serca z sercem. Jest to godzina nawiedzenia Słowa. Powtarzaj w różnych porach dnia: 

Pan wśród radości wstępuje do nieba


*****

opracował: ks. Ryszard Stankiewicz SDS
Centrum Formacji Duchowej – www.cfd.salwatorianie.pl )
Poznaj lepiej metodę kontemplacji ewangelicznej według Lectio Divina:
http://www.katolik.pl/modlitwa.html?c=22367 

__________Copyright (C) www.Katolik.pl 2000-2014 _