śmierć

śmierć

Śmierć jest wielkością niezmienną, jedynie ból jest wielkością zmienną, która może nieskończenie wzrastać.
Georg Christoph Lichtenberg