Modlitwa Chorych

Modlitwa Chorych

Jezu, Synu Boży i Synu Człowieczy, Tyś do świadczył, czym jest ból i cierpienie,

Tyś niósł chorym ulgę i zdrowie.

I ja, dotknięty chorobą, zawracam oczy i serce do Ciebie.

Zmiłuj się nade mną, złagodź moje cierpienie, udziel światła, abym lepiej zrozumiał sens bólów i choroby.

Daj mi siłę wytrwania i podtrzymaj moja nadzieję.

Skieruj myśli moje ku wyższym rzeczom i prawdzie wiecznej, pomóż mi zrozumieć wole Bożą.

Zechciej mi zwrócić siły i zdrowie.

Przez Ciebie, Zbawicielu cierpiący i w Tobie, łączę się

z wszystkimi członkami cierpiącymi Mistycznego Ciała Twojego, świętego Kościoła, i

ofiaruję moje boleści na Twoją chwałę i za Kościół nasz święty.

Amen.

1793