Modlitwa o Miłość

Modlitwa o Miłość

Duchu Święty, przyjdź do mego serca.

O Boże żywy, mocą Twoją świętą

pociągnij me serce ku sobie.

Racz mi udzielić roztropnej miłości

i daru świętej bojaźni.

Niech miłość Twoja będzie mi żarem i światłem,

aby każdy ciężar stał się dla mnie lekki.

Święty mój Ojcze i słodki mój Panie.

Wspomóż mnie w każdej Twej służbie.

Chryste miłości! Daj mi miłość Twoją.

Amen.

love