Modlitwa o nawrócenie

Modlitwa o nawrócenie

Maryjo, Matko Boża,
Ty wiesz najlepiej jak wielka jest cena każdego człowieka odkupionego
Najdroższą Krwią Boskiego Syna Twego.
Nie gardź moją pokorną prośbą o nawrócenie grzesznika,
któremu grozi wieczne zatracenie.
Ty Dobra i Miłosierna Matko znasz
jego nieuporządkowany tryb życia.
Pomnij, że Jesteś ucieczką grzeszników,
że Bóg dał Ci moc nawracania nawet najbardziej
zatwardziałych serc ludzkich. Wszelkie wysiłki
zmierzające ku poprawie jego życia poszły na marne.
Jeżeli Ty nie przyjdziesz mu z pomocą, będzie się staczał
coraz bardziej ku wiecznej ruinie.
Wyjednaj mu skuteczną łaskę,
która by poruszyła jego serce i zawróciła na drogę Bożych przykazań.
Jeśli to konieczne,
ześlij nawet jakieś cierpienie lub niepowodzenie,
celem opamiętania i położenia kresu jego grzesznemu postępowaniu.

Miłosierna Matko,
która sprowadziłaś na drogę zbawienia,
dzięki wytrwałej modlitwie sług Twoich,
już wiele zabłąkanych owieczek,
przychyl się łaskawie do mego błagania i wyjednaj tej nieszczęśliwej osobie,
która zeszła na manowce i zagubiła drogę do owczarni Chrystusowej, prawdziwą skruchę.
Uproś zmartwychwstanie do nowego życia.
Amen.

give