Modlitwa o pomoc w nauce

Modlitwa o pomoc w nauce

nauka
Święta Magdaleno Zofio, któraś tak gorąco umiłowała Mądrość Bożą,
rozpalaj we mnie swoim natchnieniem
coraz większą miłość prawdy i dobra,
błogosław mej pracy umysłowej,
aby przez nią wzrastała chwała Boża
i dobro bliźnich,
przede wszystkim jednak
uproś mi najwyższą mądrość Chrystusową,
mądrość Słowa Przedwiecznego,
sprawcy Twego wiekuistego szczęścia.
Amen.