Modlitwa o radosną młodość

Modlitwa o radosną młodość

Boże, który chcesz być radością naszych młodzieńczych dni,

nie bacz na niewiarę i lekkomyślność,

weź moją młodość taką, jaka jest,

i uczyń ją taką, jaka powinna być.

Strzeż ideałów i pomagaj w zdążaniu do nich.

Niech moje młode lata będą pomyślnym wejsciem

w życie dojrzałe i wieczne.


***


Panie, Boże mój, jedyna moja nadziejo,

wysłuchaj mnie, abym nie uległ zmęczeniu

i nie zaniechał poszukiwania Ciebie,

ale bym zawsze gorliwie szukał oblicza Twego.

Ty sam daj mi siły na poszukiwanie,

Tyś bowiem pozwolił, abym Cię znalazł,

Tyś mi dał nadzieję, że odnajdę Ciebie.


Św. Augustyn

435571_to-idzie-mlodosc