Moje pragnienia – POT III niedziela

Moje pragnienia – POT III niedziela

POT_IIIndzIII niedziela Wielkiego Postu, to niedziela pierwszego skrutynium. W tej modlitwie, której celem jest przygotowanie serca i umysłu wybranych, aby owocnie mogli przystąpić do sakramentów wtajemniczenia chrześcijańskiego. My, w naszym 20tkowym Projekcie Oczyszczenie i Tajemnica chcemy zmierzać do chrześcijańskiej dojrzałości. Próbujemy rozkodować umieszczony w nas dar sakramentu chrztu. I skrutynium daje nam dwie wskazówki:

  • poznać Chrystusa, który przyszedł na świat zbawić to, co zginęło
    oraz
  • w pokorze serca uznać, że jestem grzesznikiem i potrzebuję Jezusa

Przychodzącego i szukającego mnie Chrystusa zobaczyliśmy dziś przy studni, a uznanie swojej grzeszności w Samarytance, która nawołuje ludzi, aby przyszli do Jezusa słowami „zobaczcie cżłowieka, który mi powiedział wszystko, co uczyniłam: Czyż On nie jest Mesjaszem?”.

Trzeci tydzień Wielkiego Postu, to czas przekazania wybranym Symbolu Wiary – Credo. Naszym zadaniem jest więc codzienna modlitwa słowami wyznania wiary. Zatem: „Wierzę w Boga…” Amen.

Całość niedzielnego kazania: [thaudio href=’https://warszawa.sds.pl/wordpress/wp-content/uploads/2014/03/kazanie-III-Ndz.-Wlk.-Postu.mp3′][/thaudio]