Mową Boga

Mową Boga

Mową Boga, którą człowiek najłatwiej pojmuje, jest cierpienie.
Jerzy Zawieyski