nadzieję, sen i śmiech

nadzieję, sen i śmiech

Dla przeciwwagi wielu uciążliwości życia niebo ofiarowało człowiekowi trzy rzeczy: nadzieję, sen i śmiech.
Immanuel Kant