Niby nic… niedzielna medytacja

Niby nic… niedzielna medytacja

1167176_a_touch_of_faithXI Niedziela Zwykła – rok B
14 czerwca 2015 r.

I. Lectio: Czytaj z wiarą i uważnie święty tekst, jak gdyby dyktował go dla ciebie Duch Święty.

Jezus powiedział do tłumów: „Z królestwem Bożym dzieje się tak, jak gdyby ktoś nasienie wrzucił w ziemię. Czy śpi, czy czuwa, we dnie i w nocy nasienie kiełkuje i rośnie, on sam nie wie jak. Ziemia sama z siebie wydaje plon, najpierw źdźbło, potem kłos, a potem pełne ziarno w kłosie. A gdy stan zboża na to pozwala, zaraz zapuszcza sierp, bo pora już na żniwo”. Mówił jeszcze: „Z czym porównamy królestwo Boże lub w jakiej przypowieści je przedstawimy? Jest ono jak ziarnko gorczycy; gdy się je wsiewa w ziemię, jest najmniejsze ze wszystkich nasion na ziemi. Lecz wsiane, wyrasta i staje się większe od innych jarzyn; wypuszcza wielkie gałęzie, tak że ptaki powietrzne gnieżdżą się w jego cieniu”. W wielu takich przypowieściach głosił im naukę, o ile mogli ją zrozumieć. A bez przypowieści nie przemawiał do nich. Osobno zaś objaśniał wszystko swoim uczniom. (Mk 4,26-34)

II. Meditatio: Staraj się zrozumieć dogłębnie tekst. Pytaj siebie: „Co Bóg mówi do mnie?”.

Nim ten ktoś wrzuci ziarno w ziemię, wpierw trzeba, aby tę ziemię przygotował: usunął chwasty, zaorał, nawodnił, dodał nawozów, czyli użyźnił. Potem może zasiać ziarno i czekać. Przygotowana ziemia w spotkaniu z zasianym ziarnem sama z siebie uruchomi procesy wzrastania niezależne od postawy siewcy, jego snu czy czuwania. On ma te procesy uszanować i może je, co najwyżej podziwiać. Jego zadaniem będzie u kresu tych procesów zadbać o dokonanie żniwa, kiedy rozpozna, że zboże jest gotowe, aby zapuścić sierp.

Trzeba mi nieustannie dbać o gotowość mojej gleby na przyjęcie ziarna Bożego słowa. To ma być gleba najwyższej jakości, ziemia pierwszej klasy. Ona sobie później już poradzi bez mojej pomocy i wsparcia. Moim zadaniem będzie przeganianie szkodników i troska, aby nie przegapić czasu żniw.

Jakże wiele wielkich rzeczy, spraw, wydarzeń, które dzieją się w życiu człowieka u swych początków było podobnych do ziarnka gorczycy. Nic nie zapowiadało tego, co się później wydarzyło. Wydawało się wręcz, że nic z tego nie będzie, że nie ma, na co liczyć, czego się spodziewać, że to będzie kompletne fiasko, totalna porażka, klapa. A tu nagle złoty medal na olimpiadzie, wyróżnienie wraz z dyplomem ukończenia szkoły, w pracy awans na wyższe stanowisko itp.

Trzeba mi pamiętać, że wielkość Bożego królestwa często zaczyna się od tego, co niepozorne, kruche, od takiego jakby „nic”. W królestwie Bożym ważne jest odmówione każde „Zdrowaś Maryjo”, każda minuta spędzona przed Najświętszym Sakramentem, każdy grosik ofiarowany na cele dobroczynne, każda, nawet mała chwila poświęcona bliźniemu w potrzebie, każdy okruszek miłości. Z tego, co małe czy niepozorne powstają góry dobroci i to większe niż Himalaje.

W pokornej modlitwie będę prosił Pana, abym w życiu nie odrzucał tego, co małe i niepozorne, abym nie lękał się budować swojej prawdziwej wielkości z okruszyn dobroci.

III  Oratio: Teraz ty mów do Boga. Otwórz przed Bogiem serce, aby mówić Mu o przeżyciach, które rodzi w tobie słowo. Módl się prosto i spontanicznie – owocami wcześniejszej „lectio” i „meditatio”. Pozwól Bogu zstąpić do serca i mów do Niego we własnym sercu. Wsłuchaj się w poruszenia własnego serca. Wyrażaj je szczerze przed Bogiem: uwielbiaj, dziękuj i proś. Może ci w tym pomóc modlitwa psalmu:

Sprawiedliwy zakwitnie jak palma,
rozrośnie się jak cedr na Libanie.
Zasadzeni w domu Pańskim
rozkwitną na dziedzińcach naszego Boga…
(Ps 92,13-14)

IV Contemplatio: Trwaj przed Bogiem całym sobą. Módl się obecnością. Trwaj przy Bogu. Kontemplacja to czas bezsłownego westchnienia Ducha, ukojenia w Bogu. Rozmowa serca z sercem. Jest to godzina nawiedzenia Słowa. Powtarzaj w różnych porach dnia:

Dobrze jest dziękować Panu, śpiewać Twemu imieniu Najwyższy

***

opracował: ks. Ryszard Stankiewicz SDS
Centrum Formacji Duchowej – www.cfd.salwatorianie.pl )
Poznaj lepiej metodę kontemplacji ewangelicznej według Lectio Divina:
http://www.katolik.pl/modlitwa.html?c=22367

__________Copyright (C) www.Katolik.pl 2000-2014