Nie bójcie się żyć dla Miłości

Nie bójcie się żyć dla Miłości

Ty, który jesteś Miłością,

przyjmij moją modlitwę

– prośbę o zdolność do miłości.

Daj mi zdolność rozeznawania koleżeństwa,

przyjaźni i miłości, bym umiał dobrze wybrać.

Przygotuj mnie Panie do miłości,

do uczynienia szczęśliwym człowieka

przeznaczonego dla mnie.

 

Daj mi Panie wzrok czysty, sięgający głębi człowieka,{nomultithumb}

tak bym widział jego wartość, a nie zewnętrzne pozory;

myślenie godne pięknej, odpowiedzialnej miłości;

język jedności i zrozumienia,

bym nie ranił słowem.

I dozgonną chęć budowania związku,

tak by zawsze był źródłem naszej radości

i szkołą miłości dla naszych dzieci.

Miłością uczyń me życie.

Amen.

malz