Niedzielne Słowo

Niedzielne Słowo

650899288XXXI NIEDZIELA ZWYKŁA C
3 listopada 2013 r.

I.  Lectio: Czytaj z wiarą i uważnie święty tekst, jak gdyby dyktował go dla ciebie Duch Święty.

Bracia. Modlimy się zawsze za was, aby Bóg nasz uczynił was godnymi swego wezwania, aby z mocą udoskonalił w was wszelkie pragnienie dobra oraz czyn płynący z wiary. Aby w was zostało uwielbione imię Pana naszego, Jezusa Chrystusa, a wy w Nim, za łaską Boga naszego i Pana Jezusa Chrystusa. W sprawie przyjścia Pana naszego, Jezusa Chrystusa, i naszego zgromadzenia wokół Niego prosimy was, bracia, abyście się nie dali zbyt łatwo zachwiać w waszym rozumieniu ani zastraszyć bądź przez ducha, bądź przez mowę, bądź przez list rzekomo od nas pochodzący, jakoby już nastawał dzień Pański.
2 Tes 1,11-2,2

II. Meditatio: Staraj się zrozumieć dogłębnie tekst. Pytaj siebie: „Co Bóg mówi do mnie?”.

Zacznijmy od drugiej części drugiego niedzielnego czytania Bożego słowa, w której św. Paweł Apostoł przestrzega wspólnotę uczniów w Tesalonice przed tymi, którzy wieszczą rychły koniec świata, dzień powtórnego przyjścia Pana Jezusa. Czyniąc to, wskazują, że działają w tym samym duchu co Paweł,  powołując się na rzekomy jego list czy też mowę  w tej kwestii. Paweł prosi Tesaloniczan, aby nie dali się zastraszyć, zachowali spokój i trwali w rozumieniu tej kwestii, które im przekazał i robili swoje, czyli żyli zgodnie z Ewangelią. Każdy dzień ma być dniem Pańskim, dniem przeżytym na cześć Jezusa Chrystusa, ku uwielbieniu Jego imienia. Każdego dnia Pan umacnia Tesaloniczan do czynów płynących z wiary, a w sercu pomaga zachować i rozwijać wszelkie pragnienie dobra.  Do tego zostali wezwani i powołani a nie do dywagacji nad datą dnia Pańskiego i życia w ciągłym strachu.

Na ile w życiu gonię za sensacją, szukam „atrakcyjnych” wieści, wiadomości? Na ile daję posłuch współczesnym pseudo prorokom, którzy od czasu do czasu ogłaszają, że poznali Boży sekret końca świata a ja jestem wyjątkowym szczęściarzem, że tym sekretem dzielą się ze mną? Ile już w swym życiu przeżyłem dni, w których miał skończyć się świat? Świat dalej trwa a ja? Staram się żyć pełnią życia czy żyję w strachu czy gdzieś za rogiem nie czai się anioł, który za chwilę obwieści koniec ludzkiej historii, mojej historii? Czy staram się każdego dnia być przygotowany na spotkanie z Panem, te codzienne, i te ostateczne? Czy każdy mój dzień jest dniem Pańskim, dniem ofiarowanym w służbie Jezusowi, Braciom i Siostrom? Czy z każdym dniem mojego życia jest we mnie coraz większe pragnienie wszelkiego dobra? Nie tylko pogłębia się moje pragnienie dobrych, ale też jest też coraz więcej dobrych czynów, których siłę napędową stanowi moja wiara?

Pomodlę się za wszystkich wiernych zmarłych, aby jak najszybciej dopełnili czyśćcowej pokuty i dołączyli do społeczności świętych w niebie. Pomodlę się o dar dobrego życia, które będzie przygotowaniem na czas mojej, dobrej śmierci, mój dzień spotkania z przychodzącym Panem.

III  Oratio: Teraz ty mów do Boga. Otwórz przed Bogiem serce, aby mówić Mu o przeżyciach, które rodzi w tobie słowo. Módl się prosto i spontanicznie – owocami wcześniejszej „lectio” i „meditatio”. Pozwól Bogu zstąpić do serca i mów do Niego we własnym sercu. Wsłuchaj się w poruszenia własnego serca. Wyrażaj je szczerze przed Bogiem: uwielbiaj, dziękuj i proś. Może ci w tym pomóc modlitwa psalmu:

Pan jest łagodny i miłosierny,
nieskory do gniewu i bardzo łaskawy.
Pan jest dobry dla wszystkich,
a Jego miłosierdzie nad wszystkim, co stworzył…
Ps 145,8-9

IV Contemplatio: Trwaj przed Bogiem całym sobą. Módl się obecnością. Trwaj przy Bogu. Kontemplacja to czas bezsłownego westchnienia Ducha, ukojenia w Bogu. Rozmowa serca z sercem. Jest to godzina nawiedzenia Słowa. Powtarzaj w różnych porach dnia:

Będę Cię wielbił, Boże mój i Królu

*****

opracował: ks. Ryszard Stankiewicz SDS
Centrum Formacji Duchowej – www.cfd.salwatorianie.pl )