obojętność

obojętność

>                                                     Burzliwe jest morze obojętności.
Stanisław Jerzy Lec